ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

  • Anna Vashchenko
Ключові слова: професійна освіта, перспективи розвитку професійної освіти, проблеми розвитку професійної освіти, реформи, науково-методичне забезпечення, матеріальна база, зміст професійної освіти

Анотація

У статті здійснено аналіз досліджень науковців, які займалися дослідженням професійної освіти та обґрунтували напрями та перспективи її розвитку в Україні. Автор доводить необхідність проведення реформ у галузі професійної освіти як одного з чинників економічного розвитку держави. Показано тісний взаємозв’язок професійної освіти із суспільно-політичними та соціально-економічними особливостями розвитку держави, а також із потребою у висококваліфікованих робітничих кадрах. Наголошується, що одним із найбільш пріоритетних напрямів у процесі реформування професійної освіти залишається оновлення навчально-матеріальної бази.

Посилання

1. Anisimov M. Problemy i perspektyvy profesiino-tekhnichnoi osvity v Ukraini [Problems and prospects of vocational education in Ukraine] // M. Anisimov // Profesiina osvita v umovakh staloho rozvytku suspilstva. Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, K., 2016, Vyp. 1, pp. 7–11.

2. Danylova O. Perspektyvni napriamky rozvytku systemy profesiino-tekhnichnoi osvity v Ukraini [Perspective directions of development of vocational education system in Ukraine] // O. Danylova // Pedahohichnyi almanakh, Kherson., 2015, Vyp. 25, pp. 165-171

3. Kremen V. Bila knyha natsionalnoi osvity Ukrainy [White Book of National Education of Ukraine] / V. Kremen, K., 2009, 376 p.

4. Kurliand Z. N. Teoriia i metodyka profesiinoi osvity: navch. posib. [Theory and methodology of vocational education: a manual] / Z. N. Kurliand, T. Iu. Osypova, R. S. Hurin, K.: Znannia, 2012, 390 p.

5. Nychkalo N. Maie buty chitka systema realizatsii derzhavnoi polityky pidhotovky kvalifikovanykh robitnykiv [There should be a clear system of implementation of the state policy of training skilled workers] / N. Nychkalo // Profesiinotekhnichna osvita, 2012, № 1, pp. 23–25.

6. Serheieva L. Naukovo-metodychni materialy do navchalnoho modulia «Detsentralizatsiia upravlinnia profesiinym navchanniam v Ukraini»: konspekt lektsii ta spetskursu dlia systemy pidvyshchennia kvalifikatsii kerivnyh ta pedagogichnyh kadriv profesijnoi’ osvity [Scientific and methodical materials for the training module «Decentralization of the management of professional training in Ukraine»: a summary of the lecture and a special course for the professional development of guidance and pedagogical staff of vocational education] / L. M. Sergejeva, G. G. Rusanov, K., 2008, 116 p.

Біографія автора

Anna Vashchenko

викладач кафедри
документознавства
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди», 08401, Київська обл.
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30.

Опубліковано
2018-04-03
Розділ
РОЗДІЛ IV. ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ