ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОФІЦІЙНИХ САЙТІВ МУЗЕЇВ У НУМІЗМАТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ МУЗЕЙНИХ УСТАНОВ

  • Василь Орлик Центральноукраїнський національний технічний університет
  • Світлана Орлик Центральноукраїнський національний технічний університет
  • Анна Лузанова Центральноукраїнський національний технічний університет
Ключові слова: WEB-ресурси, офіційні сайти музеїв, нумізматика, Національний музей історії України, Одеський археологічний музей, Харківський історичний музей, Британський музей, популяризація музейної діяльності.

Анотація

В останні десятиріччя стрімкого розвитку набула інформатизація суспільства, а мережа Інтернет стала невід’ємною частиною не лише суспільного життя як основне джерело інформації, а й обов’язковим інструментом для наукових досліджень. Проблема використання Web-ресурсів у наукових, зокрема нумізматичних дослідженнях, активно вивчається протягом останніх десятиліть. Зрозуміло, що такий важливий інформаційний ресурс як Інтернет, містить різнопланову інформацію з різних напрямків наукових досліджень, у тому числі й з нумізматики. Ця інформація міститься на різноманітних вітчизняних та зарубіжних сайтах.

На жаль, українські музейні Інтернет-ресурси спрямовані переважно на популяризацію та PR музейних установ і радше виконують функції зв’язків із громадськістю, а не є базою для наукових досліджень. Водночас офіційний сайт Британського музею є зручним для науковців, адже передбачає дистанційну роботу з джерелами, що традиційно для європейських музейних та архівних установ.

Також необхідно зазначити, що суттєвим недоліком сайтів українських музеїв є їх низька швидкодія, проблеми з адаптивністю (відображенням на мобільних пристроях), некоректний код, не належним чином налаштований веб-сервер тощо, що не лише зменшує довіру до них пошукових систем, але й відштовхує відвідувачів, для яких важлива не лише якість контенту, а і юзабіліті, адаптивність, кросбраузерність.

Посилання

1. Бойко-Гагарін А.С. (2020). Музей, що заробляє. Manual для маркетолога. Київ: Логос. 200 с.

2. Бойко-Гагарін А. (2017). Фальшивомонетництво у Центральній та Східній Європі в добу Середньовіччя та раннього Нового часу. Київ. 549 с.

3. Головацька І. (2009) Особливості використання Інтернет-ресурсів бібліотеками Галичини. Вісник Книжкової палати. № 4. С.23–26. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2009_4_10 (Дата звернення: 22.10.2020).

4. Зварич В.В. Нумизматический словарь. Львов: Издательское обьединение «Вища школа». 338 с.

5. Коцур В.П. (2013). Актуальні напрямки та організаційні засади сучасних досліджень середньовічної нумізматики в Україні. Наукові записки з української історії: Зб. наук. статей. Вип. 33. Переяслав-Хмельницький. С.3– 8.

6. Kotsur V. (2016). Methodological issues of modern numismatic research: materials of «black» archeology and scientific research. Forum Numizmatyczne: Peniadz i mennice. №1. С.7-9.

7. Крашенінін В. У чому полягає технічний SEO аудит сайту? URL: https://cutt.ly/khZl85h.

8. Крижанівський А. (2019). Визначення ступенів рідкісності при складанні каталогу на прикладі монет Галицької Руси XIV-XV ст. Український нумізматичний щорічник. Вип. 3. С. 67–76. URL: https://doi.org/10.31470/2616-6275-2019-3-67-76.

9. Кулешов С. (2018). Три фальшиві середньовічні західноєвропейські денарії, знайдені в Рівненській області. Український нумізматичний щорічник. Вип.2. С. 43–51. https://doi.org/10.31470/2616-6275-2018-2-43-51.

10. Лузанова А. (2020). Нумізматика на сайті Британського музею. Історія, археологія, інформаційна, бібліотечна та архівна справа: актуальні проблеми науки та освіти: тези доповідей І Міжнародної наукової конференції, 13 травня 2020 р. Кропивницький: ЦНТУ. С.144-146

11. Mielczarek, M. and Orlyk, V. (2019). New find of Olbian coins. Tarashcha district, Kyiv region, Ukraine. Східноєвропейський історичний вісник. №13, C. 33–39. doi: https://doi.org/10.24919/2519-058x.13.190763

12. Myzgin K. (2017). Roman Republican Coins and Their Imitations from the Territory of Ukraine and Belarus. Warszawa.

13. Мойсеєнко М. (2018). Хронологія знахідок в Україні срібляників типу IV Володимира Святославича. Український нумізматичний щорічник. Вип.2. С.32-42.

14. Нечитайло В.В. (2019). Інформаційний потенціал Інтернет-ресурсів у вивченні проблем грошового обігу України-Гетьманщини. Соціум. Документ. Комунікація: збірник наукових статей. Серія «Історичні науки». Вип. 7. С. 77-87.

15. Орлик В.М. (2013). Інформаційний потенціал WEB-ресурсів у нумізматичних дослідженнях (на прикладі монет держав Хрестоносців). Матеріали наукової конференції з міжнародною участю «Архівознавчі та джерелознавчі галузі знань: проблеми взаємодії на сучасному етапі». м. Київ, 14 берез. 2013 р., Київ, 2013. С. 129-133.

16. Орлик В.М. (2017). Топографія знахідок в Україні монет держави Тевтонського ордену в Пруссії та її Лівонського відділення (зведені відомості по областях). Український нумізматичний щорічник. Вип.1. 2017 С.37-74.

17. Орлик В.М., Орлик С.В. (2019). Теоретико-методологічні та джерелознавчі проблеми економічної історії України. Універсум історії та археології. Том. 2 (27). Вип 2. С. 5-27. doi 10.15421/26190201

18. Орлик С.В., Бойко-Гагарін А.С. (2017). Фальшивомонетництво в Україні в роки Першої світової війни. Український нумізматичний щорічник. № 1. С.143-164.

19. Орлик В. (2018). До питання ідентифікації монет Банату Северин із зображенням чоловічої фігури та хреста у щиті під короною. Український нумізматичний щорічник. Вип.2. С. 81-93. URL: https://doi.org/10.31470/2616-6275-2018-2-81-93 (Дата звернення: 22.10.2020).

20. Orlyk V. (2016). A Coin Hoard of Pre-Reform Shillings of the Grand Master Michael Küchmeister von Sternberg Found in Chernihivschyna. Acta Archaeologica Lodziensia. №62. P. 93-97.

21. Потин В.М. (1986). Введение в нумизматику. Труды Государственного Ордена Ленина Эрмитажа. Ленинград: Искусство. Т. 26. C.69-160.

22. Хромова І. (2013). Нумізматика в музейних Інтернет-ресурсах України. Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. Ч. 21: Електронні інформаційні ресурси. С. 203-207.

23. Швець О. (2015). Використання інформаційних ресурсів у нумізматичних дослідженнях. Тези доповідей IІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми нумізматики в системі допоміжних історичних дисциплін», 5-6 листопада 2015 р. Кіровоград–Київ–Переяслав-Хмельницький, 2015. С.15-18.

24. Шевчук О. (2019). Інформаційні можливості сайту Національного Банку України в дослідженні проблем історії грошового обігу в Україні. Соціум. Документ. Комунікація. Серія: Історичні науки. Вип.8. С. 320-335. DOI: 10.31470/2518-7600-2019-8-320-335.

25. Шпортун О. (2016). Нумізматичні веб-сайти України. Forum Numizmatyczne, Pieniadz I Mennice Studia I Materialy. № 1. Bialystok. С. 174-179.Інтернет-ресурси

26. Department of Coins and Medals. URL: https://cutt.ly/9hZlxjn.

27. Львівський історичний музей. Офіційна сторінка. URL: https://cutt.ly/XhZlvVV.

28. Market intelligence platform. URL: https://www.similarweb.com.

29. Музей грошей Національного Банку України. Офіційна сторінка. URL: https://museum.bank.gov.ua/museum/.

30. Національний музей історії України. Офіційна сторінка. URL: https://nmiu.org/.

31. Національний музей історії України. Офіційна сторінка. Виставка з історії грошового обігу. URL: https://cutt.ly/FhZlmM9.

32. Національний музей історії України. Офіційна сторінка. Фонди національного музею історії України. URL: https://cutt.ly/xhZlWTo.

33. Національний музей історії України. Офіційна сторінка. Фондові колекції. Нумізматика. URL: https://cutt.ly/MhZlELH.

34. Національний музей історії України. Офіційна сторінка. Фондові колекції. Нумізматика. Монети Греції, Риму та Сходу. URL: https://cutt.ly/8hZlR8f.

35. Національний музей історії України. Офіційна сторінка. Фондові колекції. Нумізматика. Монети Київської Русі, Червоної Русі (львівські монети), Київського князівства (Володимира Ольгердовича), удільних князівств північно-східної Русі, Московського царства, Російської імперії. URL: https://cutt.ly/0hZlYkx.

36. Національний музей історії України. Офіційна сторінка. Фондові колекції. Нумізматика. Монети СРСР та пострадянських країн. URL: https://cutt.ly/nhZlUxn.

37. Національний музей історії України. Офіційна сторінка. Фондові колекції. Нумізматика. Монети Західної Європи, Америки та Австралії. URL: https://cutt.ly/LhZlIIM.

38. Одеський археологічний музей. Офіційна сторінка. URL: http://www.archaeology.odessa.ua/.

39. Одеський археологічний музей. Офіційна сторінка. Відділ нумізматики. URL: https://cutt.ly/IhZlPlb.

40. Одеський археологічний музей. Офіційна сторінка. Відділ нумізматики. Антична нумізматика (Греція, Рим) URL: https://cutt.ly/9hZlSZy.

41. Одеський археологічний музей. Офіційна сторінка. Відділ нумізматики. Нумізматика Західної Європи. URL: https://cutt.ly/NhZlGaP.

42. Одеський археологічний музей. Офіційна сторінка. Відділ нумізматики. Російська нумізматика. URL: https://cutt.ly/khZlJSt.

43. Харківський історичний музей ім. М.Ф. Сумцова. Офіційна сторінка. URL: http://museum.kh.ua/.

44. Харківський історичний музей ім. М.Ф. Сумцова. Офіційна сторінка. Колекції. Нумізматика. URL: https://cutt.ly/ehZlXr4GTmetrix. Website Speed and Performance Optimization. URL: https://gtmetrix.com.

Біографії авторів

Василь Орлик, Центральноукраїнський національний технічний університет

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи

Світлана Орлик, Центральноукраїнський національний технічний університет

доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи

Анна Лузанова, Центральноукраїнський національний технічний університет

здобувач ступеня магістра з «Інформаційної, бібліотечної та архівної справи»

Опубліковано
2021-01-09