THE INFORMATION POTENTIAL OF THE OFFICIAL MUSEUM SITES IN NUMISMATIC RESEARCHES AND POPULARIZATION OF MUSEUM INSTITUTIONS

  • Василь Орлик Central Ukrainian National Technical University
  • Світлана Орлик Central Ukrainian National Technical University
  • Анна Лузанова Central Ukrainian National Technical University
Keywords: WEB-resources, Official sites of Museums, numismatics, National Museum of the History of Ukraine, Odessa Archeological Museum, Kharkiv Historical Museum, British Museum, the popularization of museum activities.

Abstract

In the last ten years of rapid development, there has been an increase in informatization of the society, and the Internet has become not only an integral part of a social life, as the main source of information, but also a necessary tool for science investigations. The problem of using Web-resources in scientific, in particular, numismatic researches, has been actively studied in recent decades. It is clear that such an important information resource as the Internet contains a diverse information from various areas of research, including numismatics. This information is contained in various domestic and foreign sites. There are a huge number of numismatic sites today, which differ qualitatively in their information capabilities. On the one hand, it is part of amateur websites, and on the other - the websites of numismatic societies, numismatic shops and auctions, including online. Numismatic pages are even available on social networks.

 The sites of Ukrainian museums, which were investigated by us, contain photo reports, announcements, and photo materials from the field-oriented exhibitions that are regularly organized for visitors. Some sites place a "Exhibit of the Week" section on their pages, which often displays rare medals, banknotes or orders. Regarding the official website of the British Museum, it can be concluded that it contains significant information potential for researchers of the history of money circulation around the world, and the page of the Department of Coins and Medals is the most valuable for researchers of numismatics and bonistics. Thanks to the digitized information available on the museum's online page, we have the opportunity to immerse ourselves in the study of numismatic collections without leaving home.

In general, high-quality official websites of museum institutions have a significant information potential for scientists and facilitate the promotion of both the museum institutions themselves and the activities of museums, including numismatics.

References

1. Бойко-Гагарін А.С. (2020). Музей, що заробляє. Manual для маркетолога. Київ: Логос. 200 с.

2. Бойко-Гагарін А. (2017). Фальшивомонетництво у Центральній та Східній Європі в добу Середньовіччя та раннього Нового часу. Київ. 549 с.

3. Головацька І. (2009) Особливості використання Інтернет-ресурсів бібліотеками Галичини. Вісник Книжкової палати. № 4. С.23–26. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2009_4_10 (Дата звернення: 22.10.2020).

4. Зварич В.В. Нумизматический словарь. Львов: Издательское обьединение «Вища школа». 338 с.

5. Коцур В.П. (2013). Актуальні напрямки та організаційні засади сучасних досліджень середньовічної нумізматики в Україні. Наукові записки з української історії: Зб. наук. статей. Вип. 33. Переяслав-Хмельницький. С.3– 8.

6. Kotsur V. (2016). Methodological issues of modern numismatic research: materials of «black» archeology and scientific research. Forum Numizmatyczne: Peniadz i mennice. №1. С.7-9.

7. Крашенінін В. У чому полягає технічний SEO аудит сайту? URL: https://cutt.ly/khZl85h.

8. Крижанівський А. (2019). Визначення ступенів рідкісності при складанні каталогу на прикладі монет Галицької Руси XIV-XV ст. Український нумізматичний щорічник. Вип. 3. С. 67–76. URL: https://doi.org/10.31470/2616-6275-2019-3-67-76.

9. Кулешов С. (2018). Три фальшиві середньовічні західноєвропейські денарії, знайдені в Рівненській області. Український нумізматичний щорічник. Вип.2. С. 43–51. https://doi.org/10.31470/2616-6275-2018-2-43-51.

10. Лузанова А. (2020). Нумізматика на сайті Британського музею. Історія, археологія, інформаційна, бібліотечна та архівна справа: актуальні проблеми науки та освіти: тези доповідей І Міжнародної наукової конференції, 13 травня 2020 р. Кропивницький: ЦНТУ. С.144-146

11. Mielczarek, M. and Orlyk, V. (2019). New find of Olbian coins. Tarashcha district, Kyiv region, Ukraine. Східноєвропейський історичний вісник. №13, C. 33–39. doi: https://doi.org/10.24919/2519-058x.13.190763

12. Myzgin K. (2017). Roman Republican Coins and Their Imitations from the Territory of Ukraine and Belarus. Warszawa.

13. Мойсеєнко М. (2018). Хронологія знахідок в Україні срібляників типу IV Володимира Святославича. Український нумізматичний щорічник. Вип.2. С.32-42.

14. Нечитайло В.В. (2019). Інформаційний потенціал Інтернет-ресурсів у вивченні проблем грошового обігу України-Гетьманщини. Соціум. Документ. Комунікація: збірник наукових статей. Серія «Історичні науки». Вип. 7. С. 77-87.

15. Орлик В.М. (2013). Інформаційний потенціал WEB-ресурсів у нумізматичних дослідженнях (на прикладі монет держав Хрестоносців). Матеріали наукової конференції з міжнародною участю «Архівознавчі та джерелознавчі галузі знань: проблеми взаємодії на сучасному етапі». м. Київ, 14 берез. 2013 р., Київ, 2013. С. 129-133.

16. Орлик В.М. (2017). Топографія знахідок в Україні монет держави Тевтонського ордену в Пруссії та її Лівонського відділення (зведені відомості по областях). Український нумізматичний щорічник. Вип.1. 2017 С.37-74.

17. Орлик В.М., Орлик С.В. (2019). Теоретико-методологічні та джерелознавчі проблеми економічної історії України. Універсум історії та археології. Том. 2 (27). Вип 2. С. 5-27. doi 10.15421/26190201

18. Орлик С.В., Бойко-Гагарін А.С. (2017). Фальшивомонетництво в Україні в роки Першої світової війни. Український нумізматичний щорічник. № 1. С.143-164.

19. Орлик В. (2018). До питання ідентифікації монет Банату Северин із зображенням чоловічої фігури та хреста у щиті під короною. Український нумізматичний щорічник. Вип.2. С. 81-93. URL: https://doi.org/10.31470/2616-6275-2018-2-81-93 (Дата звернення: 22.10.2020).

20. Orlyk V. (2016). A Coin Hoard of Pre-Reform Shillings of the Grand Master Michael Küchmeister von Sternberg Found in Chernihivschyna. Acta Archaeologica Lodziensia. №62. P. 93-97.

21. Потин В.М. (1986). Введение в нумизматику. Труды Государственного Ордена Ленина Эрмитажа. Ленинград: Искусство. Т. 26. C.69-160.

22. Хромова І. (2013). Нумізматика в музейних Інтернет-ресурсах України. Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. Ч. 21: Електронні інформаційні ресурси. С. 203-207.

23. Швець О. (2015). Використання інформаційних ресурсів у нумізматичних дослідженнях. Тези доповідей IІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми нумізматики в системі допоміжних історичних дисциплін», 5-6 листопада 2015 р. Кіровоград–Київ–Переяслав-Хмельницький, 2015. С.15-18.

24. Шевчук О. (2019). Інформаційні можливості сайту Національного Банку України в дослідженні проблем історії грошового обігу в Україні. Соціум. Документ. Комунікація. Серія: Історичні науки. Вип.8. С. 320-335. DOI: 10.31470/2518-7600-2019-8-320-335.

25. Шпортун О. (2016). Нумізматичні веб-сайти України. Forum Numizmatyczne, Pieniadz I Mennice Studia I Materialy. № 1. Bialystok. С. 174-179.Інтернет-ресурси

26. Department of Coins and Medals. URL: https://cutt.ly/9hZlxjn.

27. Львівський історичний музей. Офіційна сторінка. URL: https://cutt.ly/XhZlvVV.

28. Market intelligence platform. URL: https://www.similarweb.com.

29. Музей грошей Національного Банку України. Офіційна сторінка. URL: https://museum.bank.gov.ua/museum/.

30. Національний музей історії України. Офіційна сторінка. URL: https://nmiu.org/.

31. Національний музей історії України. Офіційна сторінка. Виставка з історії грошового обігу. URL: https://cutt.ly/FhZlmM9.

32. Національний музей історії України. Офіційна сторінка. Фонди національного музею історії України. URL: https://cutt.ly/xhZlWTo.

33. Національний музей історії України. Офіційна сторінка. Фондові колекції. Нумізматика. URL: https://cutt.ly/MhZlELH.

34. Національний музей історії України. Офіційна сторінка. Фондові колекції. Нумізматика. Монети Греції, Риму та Сходу. URL: https://cutt.ly/8hZlR8f.

35. Національний музей історії України. Офіційна сторінка. Фондові колекції. Нумізматика. Монети Київської Русі, Червоної Русі (львівські монети), Київського князівства (Володимира Ольгердовича), удільних князівств північно-східної Русі, Московського царства, Російської імперії. URL: https://cutt.ly/0hZlYkx.

36. Національний музей історії України. Офіційна сторінка. Фондові колекції. Нумізматика. Монети СРСР та пострадянських країн. URL: https://cutt.ly/nhZlUxn.

37. Національний музей історії України. Офіційна сторінка. Фондові колекції. Нумізматика. Монети Західної Європи, Америки та Австралії. URL: https://cutt.ly/LhZlIIM.

38. Одеський археологічний музей. Офіційна сторінка. URL: http://www.archaeology.odessa.ua/.

39. Одеський археологічний музей. Офіційна сторінка. Відділ нумізматики. URL: https://cutt.ly/IhZlPlb.

40. Одеський археологічний музей. Офіційна сторінка. Відділ нумізматики. Антична нумізматика (Греція, Рим) URL: https://cutt.ly/9hZlSZy.

41. Одеський археологічний музей. Офіційна сторінка. Відділ нумізматики. Нумізматика Західної Європи. URL: https://cutt.ly/NhZlGaP.

42. Одеський археологічний музей. Офіційна сторінка. Відділ нумізматики. Російська нумізматика. URL: https://cutt.ly/khZlJSt.

43. Харківський історичний музей ім. М.Ф. Сумцова. Офіційна сторінка. URL: http://museum.kh.ua/.

44. Харківський історичний музей ім. М.Ф. Сумцова. Офіційна сторінка. Колекції. Нумізматика. URL: https://cutt.ly/ehZlXr4GTmetrix. Website Speed and Performance Optimization. URL: https://gtmetrix.com.

Author Biographies

Василь Орлик, Central Ukrainian National Technical University

PhD hab. (History), Professor Head of Department of History, Archeology, Informational and Archival Affairs

Світлана Орлик, Central Ukrainian National Technical University

PhD hab. (History), Professor, Professor of Department of History, Archeology, Informational and Archival Affairs

Анна Лузанова, Central Ukrainian National Technical University

Applicant for a Master's Degree in «Information, Library and Archival Affairs»

Published
2021-01-09
How to Cite
Орлик, В., Орлик, С., & Лузанова, А. (2021). THE INFORMATION POTENTIAL OF THE OFFICIAL MUSEUM SITES IN NUMISMATIC RESEARCHES AND POPULARIZATION OF MUSEUM INSTITUTIONS. Society. Document. Communication, 1(10), 393-422. https://doi.org/10.31470/2518-7600-2020-10-393-422