ESTABLISHMENT OF UKRAINE-NATO RELATIONS IN THE CONDITIONS OF FOREIGN POLICY CHALLENGES OF UKRAINE'S SECURITY: 1990s.

  • Андрій Магомедов SHEI «Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University»
Keywords: Ukraine, NATO, cooperation, international relations, national minorities, ethnic conflicts

Abstract

This article reveals the peculiarities of the formation and nature of relations between the newly created Ukrainian state and the NATO bloc in the context of restructurization of the global political picture of the world before and after collapse of the Soviet Union. The normative legal documents that influenced and characterized the foreign policy situation and the course in foreign policy during the last decade of XX century, adopted by both the Ukrainian side and a number of neighboring countries: Poland, Russian Federation, Turkey, Hungary, Romania, Moldova and Slovakia, were analyzed. Peculiarities and vectors of foreign policy of neighboring countries in relation to the respective national minorities in Ukraine were indicated. Decisions, documents, statements and actions of organizations and agents of influence of these countries were analyzed. An analysis of the impact of domestic and foreign policy factors on the dynamics of relations between Ukraine and NATO in 1990s and the appropriate feedback. Special attention in this paper is paid to the external influence of the Russian Federation on the inner political forces of Ukraine, and, accordingly, to lobbying their own interests about cooperation and relations between Ukraine and NATO. Particular emphasis is placed on inner political processes in Russian Federation, aimed at strengthening their own geopolitical position and creating a conditional casus belle to all countries with a relatively large Russian-speaking population, which was reflected in the adoption of a number of laws, such as «protection of the Russian-speaking population». Based on the analysis of the above factors, author developed and substantiated his own vision of the situation about the development of relations between Ukraine and NATO in the last decade of the twentieth century and to the actual role of Ukraine's neighboring countries in this process.

References

1. Адамович С. Фактор чорноморського флоту Російської Федерації в суспільно-політичному житті України (1991-2012 рр.). Вісник Прикарпатського університету. Історія. Випуск 22. С. 65-75.

2. Антонюк О.В. Етнополітика в Україні: історія та сучасний стан. Український історичний журнал, 1999 р. №4. Київ: Наукова думка. С. 15-28.

3. Аппатов С.Й., Макан І.М. Українсько-румунські відносини: історія та сучасність. Український історичний журнал, 1999 р. №5. Київ: Наукова думка. С. 87-100.

4. Артьомов І.В. Український вимір європейської та євроатлантичної інтеграції: Навчальний посібник: У 2-х кн. Ужгород: Ліра, 2008. Кн. 2. 324 с.

5. Барановська Н.П. Формування загальносоюзного продовольчого фонду та його уроки для незалежної України. Укр. іст. журн., 1994. № 5.

С. 3-18.

6. Брехуненко В., Ковальчук В., Ковальчук М., Корнієнко В. «Братня» навала. Війни Росії проти України ХІІ – ХХІ ст. Київ, 2016. 248 с.

7. Віднянський С.В. Актуалізація «русинського питання»  в Закарпатті та за його межами в контексті анексії Криму і війни на сході України. Стратегічні пріоритети. № 4 (41), 2016. С. 8-17.

8. Договір «Про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією». Набрання чинності від 01.04.1999. Офіц. Сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_006.

9. Договір про відносини добросусідства і співробітництва між Україною та Румунією / Договір ратифіковано Законом N 474/97-ВР від 17.07.97. Офіц. сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/642_003#Text.

10. Додаток 3. Хронологія. Офіційний сайт НАТО. URL: https://www.nato.int/docu/other/ukr/handbook/2001/pdf/472-596.pdf.

11. Записка председателя Совета Безопасности. Организация Объединённых Наций. Совет Безопасности. 20 июля 1993 г. Документ (рос. мововою). Офіц. сайт ООН. URL: https://undocs.org/ru/S/26118.

12. Коряк В. Як можна охарактеризувати стан відносин України з НАТО? Євроатлантична інтеграція: Досвід Польщі і України. Освітній пакет. Київ, 2007. 240 с.

13. Коцур В.В. Вплив російського чинника на етнонаціональні процеси в Україні в 1990-х рр. Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. Випуск 5-6 (91-92), 2017 р.

14. Коцур Л. Тактика посилення російського впливу на етнонаціональну сферу України у другій половині 1990-х рр. Збірник наукових статей Наукові записки з української історії. Випуск 42. Переяслав-Хмельницький. 2017. С. 124-131.

15. Кульчицький С. Утвердження незалежної України: перше десятиліття: Україна між Сходом і Заходом. Український історичний журнал. 2001. №3. С. 3-41, 48-68.

16. Литвин В.М. Самоствердження України: нелегкий поступ. Український історичний журнал. 2003. №1. С. 3-22.

17. Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї / Будапешт, 5 грудня 1994 року. Офіц. сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158#Text.

18. Недзельський Ю. Програма «Партнерство заради миру» та особливості приєднання до неї України. Журнал Політичний менеджмент. ІПіЕНД, 2011. № 2. С. 136-146.

19. Новосьолов О.В. Становлення російсько-українських культурних взаємин. Третья международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (29-30 октября 2007 г.). URL: http://www.confcontact.com/2007nov/novoselov.php.

20. Партнерство заради миру. Рамковий документ, 8 лютого 1994 р. Офіц. сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/950_001#Text.

21. Послание Президента Федеральному собранию: «Об укреплении Российского государства» 1994 год. Журнал «ИНТЕЛРОС – Интеллектуальная Россия». Опубл.: 24.02.1994. URL: http://www.intelros.ru/2007/02/04/poslanija_prezidenta_rossii_borisa_elcina_federalnomu_sobraniju_rf_1994_god.html.

22. Постанова Верховної Ради України «Про виконання Президентом України та Урядом України рекомендацій, що містяться в пункті 11 Постанови Верховної Ради України «Про ратифікацію Договору між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сполученими Штатами Америки про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь, підписаного у Москві 31 липня 1991 року, і Протоколу до нього, підписаного у Лісабоні від імені України 23 травня 1992 року» / Голова Верховної Ради України І. Плющ. м. Київ, 3 лютого 1994 року. Офіц. сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3919-12#Text.

23. Постанова Верховної Ради України «Про Основні напрями зовнішньої політики України». м. Київ, 2 липня 1993 року. Офіц. сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3360-12#Text.

24. Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 9 июля 1993 года № 5359-I «О статусе города Севастополя». Москва, Дом Советов России. 9 июля 1993 года. Url: https://cutt.ly/ahSowyX.

25. Постановление Правительства РФ от 31 августа 1994 г. N 1064 «О мерах по поддержке соотечественников за рубежом». ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 2020. URL: http://base.garant.ru/1548722/#friends.

26. Словаччина в НАТО. Довідник. Видано Міністерством закордонних справ Словацької Республіки, Управлінням з питань політики безпеки, у співробітництві з Міністерством оборони Словацької Республіки. URL: https://cutt.ly/RhSoyGN.

27. Тристороння заява Президентів України, США та Росії. Москва, 14 січня 1994 року. Документ 998_300, чинний. Офіц. сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_300#Text.

28. Угода між Україною і Російською Федерацією про подальший розвиток міждержавних відносин / м.Дагомис, 23 червня 1992 р. Офіц. сайт Верховної Ради України. URL: https://cutt.ly/5hSoprS

29. Угода між Україною та Російською Федерацією щодо Чорноморського флоту / м. Сочі 9 червня 1995 р. Офіц. сайт Верховної Ради України. Url: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_082#Text.

30. Указ Президента Российской Федерации от 11.08.1994 г. № 1681 «Об Основных направлениях государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом» / Президент Российской Федерации Б.Ельцин. Москва, Кремль. 11 августа 1994 г. Офіц. сайт Президента Росії. URL: http://kremlin.ru/acts/bank/6801.

31. Указ Президента України «Про Державну програму співробітництва України з Організацією Північно-Атлантичного Договору (НАТО) на період до 2001 року» / Глава Адміністрації Президента України Є.Кушнарьов. 4 листопада 1998 р. Офіц. сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1209/98#Text.

32. Українці очима поляків: молодші православні брати. Аналітичний журнал: Alter Idea. Url: http://alter-idea.info/?p=36141.

33. Хартія про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного договору. «Голос України». 11 липня 1997 року, N 127 (1627).

34. Хахула Л.І. Державотворчі та національно-демократичні процеси в Україні 1991-2014 рр.: польський суспільно-політичний дискурс. Український історичний журнал. 2015. №1. С. 92-107.

35. Хронологія відносин Україна – НАТО. Офіц. сайт Міністерства закордонних справ України. URL: https://cutt.ly/ChSok6n.

36. Хронологія відносин Україна – НАТО. Офіц. сайт. Міністерства Закордонних справ України. 27 грудня 2019 року. URL: https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ukrayina-nato/hronologiya-vidnosin-ukrayina-nat.

37. ЦДАВО, Ф.5252, Оп-1, ОД.ЗБ-108. До питання забезпечення прав і свобод росіян в Україні в контексті українсько-російських відносин. Аналітична записка. Арк. 43-51.

38. ЦДАВО, Ф.5252, Оп-1, ОД.ЗБ-108. Про подальше розгортання в РФ практичних заходів стосовно «захисту співвітчизників» за кордоном. Арк. 52-55.

39. ЦДАВО, Ф.5252, Оп-1, ОД.ЗБ-119. Управління ситуативного аналізу та інформаційного забезпечення. На виконання доручення КМУ №1534/4 від 30 січня 1999 року. Аналітична довідка щодо недопущення порушень законодавства України з питань задоволення і розвитку національно-культурних потреб молдовської меншини в Одеській області. Арк. 32-36.

40. ЦДАВО, Ф.5252, Оп-1, ОД.ЗБ-16. І-ий З’їзд Федерації Організацій Польських в Україні. Ухвала Програмова. Арк. 82.

41. ЦДАВО, Ф.5252, Оп-1, ОД.ЗБ-18. Віце-прем‘єр-міністру України Жулинському М.Г. Про преміювання керівництва Міністерства України у справах національностей та міграції, 30.09.1993 р., №12-276/2. Арк. 198-200.

42. ЦДАВО, Ф.5252, Оп-1, ОД.ЗБ-35. Арк. 117-133. 25.03.94. 10-137/1. Президентові України Л.М. Кравчуку. Арк. 117-133.

43. ЦДАВО, Ф.5252, Оп-1, ОД.ЗБ-52. 9-599/2, 3.11.95 Віце-прем’єр-міністрові України І.Ф. Курасу. 26-27 жовтня 1995 року Арк. 2-4.

44. ЦДАВО, Ф.5252, Оп-1, ОД.ЗБ-54. ГЛАВА АДМІНІСТРАЦІЇ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 12.05.95 № 1-15/1009 Міністерство закордонних справ України, Міністерство України у справах національностей, міграції і культів, Міністерство економіки України. Арк. 221 а.

45. ЦДАВО, Ф.5252, Оп-1, ОД.ЗБ-73. ДОВІДКА Про політичне русинство. Арк. 30-38.

46. ЦДАГО, Ф.1, Оп. 32, Спр. 2770. Про деякі аспекти роботи з румунським населенням у Чернівецькій області. Арк. 42-49.

47. ЦДАГО, Ф.1, Оп. 32, Спр. 2921. Верховному Совету СССР, Верховному Совету УССР, Верховному Совету Республики Молдова. Заявление. Арк. 31-33.

48. ЦДАГО, Ф.1, Оп. 32, Спр. 2921. Комуністична партія Радянського Союзу. Ізмаїльський комітет Компартії України. №152, 31 липня 1991 р. Центральный комитет Компартии Украины. Арк. 30.

49. Центр інформації та документації НАТО. Офіц. сайт центру. URL: https://cutt.ly/dhSoPvj.

50. Шандор В. Підкарпатська Русь від виникнення ЧСР до радянської анексії (очима безпосереднього учасника подій) (М.І. Мушинка, Пряшів, Словаччина). Український історичний журнал. 2014. №3. С. 205-212.

51. Шульга Т.С. Українська націонал-демократія та кримське питання в першій половині 1990-х рр.: на роздоріжжі між raison d’état і демократичним ідеалом. Український історичний журнал. 2013. №4. С. 40-47.

52. Щодо заяви румунського парламенту «Про пакт Ріббентропа  Молотова і його наслідки для Румунії». Заява Верховної Ради Української РСР. м. Київ, 5 липня 1991 року. N 1304-XII. URL: https://cutt.ly/whZltGm

53. Януш Онишкевич, екс-міністр національної оборони Польщі: Потрібно зберегти політичний консенсус в Україні щодо зближення з НАТО. Укрінформ. Юрій Банахевич. Варшава, 12.03.2019. URL: https://cutt.ly/phSoGKX.

54. Kommuniqué des Nordatlantikrats auf Aussenministerebene. Treffen des Nordatlantikrats auf Ebene der Aussenminister. Brüssel, 10. Dez. 1996. Офіц. сайт НАТО. URL: https://www.nato.int/docu/pr/1996/p96-165d.htm.

Author Biography

Андрій Магомедов, SHEI «Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University»

Applicant of the Department of History and Culture of Ukraine

Published
2021-01-09
How to Cite
Магомедов, А. (2021). ESTABLISHMENT OF UKRAINE-NATO RELATIONS IN THE CONDITIONS OF FOREIGN POLICY CHALLENGES OF UKRAINE’S SECURITY: 1990s. Society. Document. Communication, 1(10), 360-392. https://doi.org/10.31470/2518-7600-2020-10-360-392