ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАХОДИ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВОПРОСВІТНИЦЬКОГО ПРОЄКТУ «Я МАЮ ПРАВО»

  • Ольга Юрченко Національний авіаційний університет
  • Леся Халецька Національний авіаційний університет
Ключові слова: інформаційний захід, інформаційна кампанія, право просвітницький проєкт «Я маю право».

Анотація

У статті розкривається актуальна проблема забезпечення конституційних прав громадян України, зокрема, права на інформацію та на ознайомлення з механізмами захисту своїх прав у повсякденному житті. Суттєву роль в цьому процесі відіграє інформаційна діяльність органів державної влади, які несуть відповідальність за забезпечення громадянських прав мешканців своєї країни. З метою підвищення правової освіченості та інформування українців про існуючи законні механізми захисту їх прав 7 червня 2017 р. стартував загальнонаціональний правопросвітницький проєкт Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!». Його основним завданням є забезпечення громадян України інформацією про права, які гарантовані їм Конституцією та законами України, навчити ці права реалізовувати та захищати. Реалізація проєкту планується до 2022 року. Слоган проєкту: ЗНАЮ! ДІЮ! ЗАХИЩАЮ! Знаю свої права. Користуюсь ними і знаю, що треба робити, коли мої права порушують. Захищаю себе згідно з законами, а держава захищає мене і мої права. Для роз’яснення цілей даного проєкту та його реалізації Міністерство юстиції України широко залучає різноманітні інформаційні заходи, в ході яких відбувається інформування громадян і надаються конкретні рекомендації щодо захисту їх прав за найбільш актуальними проблемами. Залежно від актуальних правових потреб суспільства, в межах проєкту визначаються соціально значимі блоки захисту прав громадян, відповідно до яких проводяться інформаційно-просвітницькі кампанії. Аналіз діяльності Міністерства юстиції України з реалізації проєкту «Я маю право!» у 2017–2019 роках дозволив класифікувати проведені інформаційно-просвітницькі кампанії за масштабами їх реалізації та за цільовою аудиторією. Визначені інструменти їх реалізації, основні інформаційні канали кампаній.

Поширення правових знань у рамках проєкту сприяє залученню громадян до правової активності та правосвідомої поведінки. У 2017–2019 роках проєктом було охоплено понад 15 млн. (36%) громадян України. У 2019 році проєкт опинився серед 30-ти фіналістів міжнародного конкурсу «World Justice Challenge 2019: Access to Justice Solutions!», зважаючи на те, що він спрямований на визнання передових практик та успішних рішень у сфері правосуддя, які сприяють утвердженню верховенства права.

Отже, досягнення у реалізації правопросвітницького проєкту «Я маю право!» в цілому свідчать про ефективність обраної Міністерством юстиції України інформаційно-комунікаційної стратегії та заходів, проведених у рамках інформаційно-просвітницьких кампаній, хоча й потребують певного доопрацювання.

Посилання

1. Арский Ю. М., Гиляревский Р. С., Туров И. С. Інфосфера. Інформационные структуры, системы и процессы в науке и обществе : учеб. пособ. Москва : ВИНИТИ, 1996. 267 с.

2. Брайант Д. Принципы успешной информационной кампании. Менеджмент и менеджер. 2008. № 3–4. URL: http://www.elitarium.ru/principy_uspeshnojj_ informacionnojj_kampanii/ (дата звернення: 02.01.2020).

3. Виноградова Є. А. Питання про роботу з «новими медіа» в стратегічній комунікації. Державне управління. 2013. № 41. С. 18–28.

4. Ермолович Е. В. Методы publicrelations в Интернете. Человек. Культура. Общество. 2010. № 12. С. 21–23.

5. Єдиний вебпортал органів виконавчої влади України. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/ministerstvo-yusticiyi-prezentuvalo-kartu-proektu-ya-mayu-pravo.

6. Іванов В. Ф., Бугрим В. В., Башук А. І., Білан Н. І. Основи реклами і зв’язків із громадськістю: підручник. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2011. 432 с.

7. Іванов В. Ф., Волошенюк О. В. Медіаосвіта та медіа грамотність : підручник. Київ : Центр вільної преси, 2012. 352 с.

8. Іванов В. Ф., Дудко О. С. Журналістика в піарі та піар у журналістиці : навч. посіб. Київ : Грамота, 2010. 288 с.

9. КУ – Конституція України: Закон від 28 чер. 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

10. Курбан О. В. PR у маркетингових комунікаціях : навч. посіб. Київ : Кондор, 2016. 246 с.

11. Моль А. Социодинамика культуры. Москва : Прогрес, 1973. 58 с.

12. Наказ Міністерства юстиції України №3743/7 від 09.10.2017 «Про затвердження Плану заходів Міністерства юстиції України з реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» у 2017-2019 роках. URL: https://minjust.gov.ua/files/general/2019/08/01/20190801112210-43.pdf.

13. Наказ Міністерства юстиції України № 2633/5 від 22.08.2019 «Про затвердження Плану заходів Міністерства юстиції України з реалізації правопросвітницького проєкту «Я маю право!» у 2020– 2022 роках». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v2633323-19.

14. Організація та проведення соціальної рекламно-інформаційної кампанії: метод. посібник / Т. О. Марочко, Є. А. Ромат, А. Я. Стрелковська, Т. Ю. Хімченко. Київ : Фенікс, 2007. 108 с.

15. Офіційна сторінка проекту Міністерства юстиції «Я маю право!» в Instagram. URL: ihavearight_ua.

16. Офіційна сторінка проекту Міністерства юстиції «Я маю право!» у Facebook. URL: https://www.facebook.com/ihavearight1/.

17. Офіційний інтернет-портал Печерської районної в місті Києві державної адміністрації. URL: https://pechersk.kyivcity.gov.ua/files/docs/proekt_mau_pravo.pdf.

18. Офіційний канал Youtube Міністерства юстиції України. URL: https://www.youtube.com/channel/UCjYKjQMvu7X7fmaMOlFQ_Zg.

19. Офіційний сайт Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області. URL: https://justzp.gov.ua/zahalnonatsionalnyj-proekt-ia-maiu-pravo-holosu/.

20. Офіційний сайт Звенигородської районної держадміністрації. URL: https://zvenrda.gov.ua/proekt-ministerstva-justicii-ukraini-ya-maju-pravo-09-48-32-12-04-2018/.

21. ОСМФВ – Офіційний сайт Міжнародного фонду Відродження. URL: https://www.irf.ua/prioriteti_proektu_ya_mayu_pravo_na_2019_rik_i_promizhni_rezultati_roboti/.

22. Офіційний сайт Міністерства юстиції України. URL: https://minjust.gov.ua/news/ministry/proekt-ya-mayu-pravo-prodovjeno-do-2022-roku.

23. Офіційний сайт проекту Міністерства юстиції України «Я маю право!». URL: https://pravo.minjust.gov.ua/ua.

24. Офіційний твіттер-акаунт Міністерства юстиції України. URL: https://twitter.com/minjust_gov_ua.

25. Пашенцев Е. Н. Коммуникационный менеджмент и стратегическая коммуникация: современные технологи глобального влияния и управления. Москва : МЦСПИК, 2014. 472 с.

26. Почепцов Г. Г. Паблік рилейшнз : навч. посіб. Київ : КОО, 2000. 450 с.

27. Почепцов Г. Г. Сучасні інформаційні війни : підручник. Київ : вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2015. 497 с.

28. Пріпутніков О. А. Роль PR у сучасному світі. Культура народів Причорномор’я. 2005. № 74. Т. 2. С. 107–109.

29. Про внесення змін до Закону України «Про інформацію»: Закон України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 32, ст. 313 ). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2938-17

30. ЗУПДДПШ – Про доступ до публічної інформації: Закон України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 32, ст. 314) (ред. від 01.12.2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

31. Про інформацію : Закон України від 02 жовтня 1992 р. № 2657-XII. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 48, ст. 650) (ред. від 21.12.2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12.

32. ПРПП – Про реалізацію правопросвітницького проєкту «Я маю право!» у 2020-2022 роках: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 552-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-2019-%D1%80

33. ПССІГ – Про схвалення Стратегії інформування громадян про гарантовані їм Конституцією та законами України права на період до 2019 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1012-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1012-2017-%D1%80

34. Рихлік В. Я. Політичний PR пiд час виборчого процесу. Політологічні записки. 2013. № 7. С. 110–119.

35. Тимченко О. С. Як створювати вражаючі соціальні інформаційні кампанії. Practicum. 2013. №3. URL: http://practicum.space/socialni_ informaciyni_kampanii (дата звернення: 06.01.2020).

36. Тихомирова Є. Б. Зв’язки з громадськістю : навч. посіб. Київ : НМЦВО, 2001. 343 с.

37. Троценко О. О. Інформаційні акції та кампанії в роботі недержавних організацій. Наукові здобутки студентів Інституту людини. 2014. № 1. С. 9–18.

38. Указ Президента України «Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361/2017.

39. Чернозубенко П. О. PR в системе маркетинга. Записки маркетолога. 2011. № 10. URL: http://www.marketch.ru/notes_on_marketing/marketing_tactics/pr_marketing/ (дата звернення: 28.12.2019).

Біографії авторів

Ольга Юрченко, Національний авіаційний університет

кандидат історичних наук,

доцент кафедри історії та документознавства

Леся Халецька, Національний авіаційний університет

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та документознавства

Опубліковано
2020-09-07
Як цитувати