ПРОПАГАНДА ОБЛІГАЦІЙ ВІЙСЬКОВИХ ПОЗИК В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ НА ШПАЛЬТАХ ГАЗЕТИ «КИЕВЛЯНИН» (1916 р.)

  • Світлана Орлик Центральноукраїнський національний технічний університет
Ключові слова: Перша світова війна, Російська імперія, пропаганда, друковані засоби масової інформації, газета, військові позики, облігація.

Анотація

У статті розглянуто і проаналізовано матеріали, котрі друкувалися на шпальтах газети «Киевлянин» для популяризації серед населення облігацій держаних внутрішніх військових позик у 1916 р. Звернуто увагу на те, що, починаючи з 1916 року, вперше, до підписки облігацій державних внутрішніх позик залучалися широкі маси міського та сільського населення. Тому саме в цей період шпальти місцевих газет рясніли оголошеннями та агітаційними статтями, які популяризували і пропагували випуски облігацій військових позик. Доведено, що в часи Першої світової війни друковані засоби масової інформації відігравали велике значення у формуванні суспільної думки.

Усі газетні матеріали поділено на три групи: оголошення, замітки та статті, що дало можливість детально їх проаналізувати та дійти висновку про те, що всі вони мали відверто емоційне забарвлення, надсилали меседжі, котрі мали викликати у суспільства емоційну реакцію, збуджувати патріотичні настрої і спонукати до жертовності та благодійності.

Таким чином відбувалася маніпуляція свідомістю читача, коригувалися його бажання, настрої, переконання, підказувався алгоритм подальших дій тощо. Водночас навколо цієї проблеми для пришвидшення прийняття «потрібного» рішення нагнітався загальний фон ситуації – створювався штучний ажіотаж. Встановлено, що деякі оголошення та статті супроводжувалися потужним пропагандистським пресингом, який апелював до патріотичних почуттів населення.

До статті додаються повні тексти оголошень, повідомлень і статей з газети «Киевлянин» за 1916 р., що дало можливість наочно розглянути стиль та жанри викладення текстів, дослідити особливості застосування методів пропаганди й агітації у друкованих засобах масової інформації, які широко застосовувалися серед населення для популяризації облігацій державних позик в умовах війни. Тексти документів подаються мовою оригіналу, зі збереженням їхньої стилістики та використанням сучасних правил правопису.

Посилання

1. Боголепов М.И. (1917). Военные займы и народные сбережения. Военные займы: сборник статей. Петроград: Типография «Правда». С. 103–115.

2. Бугров А., Татаринов С. (2011). «Чем больше денег... – тем ближе к победе»: государственный банк, искусство плаката и Первая мировая. Родина. №4. С. 84-86.

3. Волковский Н.Л. (2003). История информационных войн: в 2-х частях. СПб: Полигон. 512 с.

4. ДАКіО – Держаний архів Кіровоградської області

5. Ибраева Г. (2004). СМИ в военно-политических конфликтах ХХ века. URL: https://psyfactor.org/lib/infowar3.htm

6. Киевлянин. (1916). №4. С.4.; №73. С.1.; №80. С.2.; №84. С. 2.; №91. С.2.; №92. С.2.; №93. С.2.; №94. С.2.; №97. С.2.; №102. С.2.; №106. С. 2.; №113. С. 2.; №117. С.2.; №120. С.1; №126. С. 1; №131. С. 1.; №132. С. 2.; №135. С. 1, 3; №303. С. 1; №308. С. 1.; №311. С.1.; №314. С. 2.; №317. С. 2.; №319. С.2.; №320. С.2.; №322. С.2.; №329. С.2.; №331. С. 2.; №336. С.2.; №338. С.2.

7. Кондратюк М.О. (2013). Інформаційна війна та роль мас-медіа в міжнародних конфліктах. Вісник Харківської державної академії культури. Вип. 41. С. 108-113.

8. Мосієнко О.В. (2016). Внутрішня і зовнішня пропаганда Австро-Угорської та Російської імперій на Південно-Західному фронті в роки Першої світової війни. Сумський історико-архівний журнал. № 27. C. 72-80.

9. Ласвель Г. (1929). Техника пропаганды в мировой войне. Москва-Ленинград: ГИЗ, 200 с.

10. Орлик С. В. (2016а). Проблеми внутрішніх військових позик в Російській імперії в період Першої світової війни у науковій спадщині сучасників тієї епохи. Історіографічні дослідження в Україні. Вип. 26. С. 366–380.

11. Орлик С.В. (2016b). Внутрішні позики Російської імперії періоду Першої світової війни. Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. Вип. 38. С. 81-96.

12. Орлицкий Ю.Б. (2013). Первая мировая война в названиях русских поэтических книг. Русская публицистика и периодика эпохи Первой мировой войны: политика и поэтика: исследования и материалы. М.: ИМЛИ РАН С. 288-295.

13. Рябов О. В. (2005). Нация и гендер в визуальных репрезентациях военной пропаганды. Женщина в российском обществе. № 3–4. С. 19-28.

14. Туган-Барановский М.И. (1917). Военные займы в теоретическом освещении. Военные займы: сборник статей. Петроград: Типография «Правда». С. 5-25.

15. Філіпов С.В. (2012). Національний фактор і його врахування в агітації та пропаганді під час Першої світової війни. Воєнно-історичний вісник. №1(3). С. 84-87.

16. Фридман М.И. (1917). Роль займов в финансировании войны. Военные займы: сборник статей. Петроград: Типография «Правда». С. 116-141.

17. ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України (м. Київ).

18. Goldstein J.S. (2001). War and gender: How gender shapes the war system and vice versa. Cambridge: Cambridge University Press.

19. Lasswell H. (1927). Propaganda technique in the World War. London.

20. Stuart C. (1920). Secrets of Crewe House. The Story of a Famous Campaign. Hodder and Stoghton, London.

Біографія автора

Світлана Орлик, Центральноукраїнський національний технічний університет

доктор історичних наук, професор, професор кафедри суспільних наук, інформаційної та архівної справи

Опубліковано
2020-09-07