ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ АКТИВНОСТІ В МЕРЕЖЕВОМУ СУСПІЛЬСТВІ

  • Олена Ісайкіна ДВНЗ «Переяслав- Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
  • Алла Зленко ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Ключові слова: communication, network society, Internet, information, «network» thinking, the population of Ukraine.

Анотація

Сучасний світ зазнає постійних змін і трансформацій внаслідок глобалізаційних процесів, особливо помітно це відчувається завдяки розвитку комунікативної активності населення планети. Як наслідок, сформувався новий тип соціальної структури та нова форма соціальної організації людей, які отримали назву «мережеве суспільством». Особливим середовищем спілкування, що з кожним днем відіграє все більш важливу роль майже у всіх сферах діяльності сучасної людини став Інтернет. Завдяки доступності інтернет-технологій з’явилися нові можливості комунікації, які формують особливу сферу інформаційної взаємодії. В результаті залучення до комунікативного простору, з одного боку, соціальних, політичних, історичних, етнічних, культурних, комунікативних і медійних чинників, а з іншого –  комп’ютерів і комп’ютерних мереж, урізноманітнилися традиційні форми, моделі та різновиди комунікації. Фактично сучасна людина постійно перебуває у двох вимірах – природної реальності оточуючого матеріального світу та віртуальному – сформованому технічними засобами цифрової комунікації. Характеризуючи інтернет-комунікацію як вид щоденної соціальної практики, варто зазначити, що здійснення її опосередковується як пасивними, так і активними діями індивідів, де в першому випадку мається на увазі сприйняття та користування інформацією, в другому – активна участь в комунікаційному процесі, створення та розповсюдження інформації.

Проведенный анализ развития информационного пространства дает основания утверждать, что именно внедрение новых средств коммуникации, в основе которых лежит сетевой принцип организации взаимодействий, предоставляет сегодня беспрецедентные возможности для целенаправленных социальных преобразований и инженерии. Сегодня сетевая коммуникация − это эффективная социальная технология решения различных проблем современного общества.

Посилання

1. Войтович Р. Мережеве суспільство як нова форма соціальної організації в умовах глобалізації. Політичний менеджмент. 2010. Вип. 5. C. 3-18.

2. Кіца М. Фейкова інформація в українських соціальних медіа: поняття, види, вплив на аудиторію. Наукові записки. 2016. Вип. 1(52). С. 281.

3. Опрос USAID-INTERNEWS «Отношение населения к СМИ и использование разных типов медиа в 2019 году». 2019. URL: https://drive.google.com/file/d/1Oi2Edvl5Srk4hS-D2KoxoKkamCarUX7f/view

4. Остапенко Г. Комунікація та комунікативна активність суспільства в добу інтернет технологій: соціальний аспект. Вісник книжкової палати. 2013. Вип. 9. С. 3.

5. Черных А. Мир современных медиа. Москва: Издательский дом «Территория будущего», 2007. С. 201.

6. Шендеровський К. Передумови інституціалізації медіакомунікацій при розв’язанні соціальних проблем. Київ, 2012. С. 8.

Біографії авторів

Олена Ісайкіна, ДВНЗ «Переяслав- Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

кандидат історичних наук,

доцент кафедри

документознавства

Алла Зленко, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

кандидат історичних наук,

доцент кафедри

документознавства

Опубліковано
2020-09-01

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##