ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У СУЧАСНОМУ КОЛЕДЖІ

  • Oksana Mezhova
Ключові слова: інноваційні методи викладання, економічні дисципліни, інтерактивні методи навчання, ділова гра, економічне мислення, засоби активізації навчання, сучасний коледж

Анотація

У статті розглянуто теоретичні, методичні та організаційні аспекти викладання економічних дисциплін у сучасному коледжі. З’ясовано роль інноваційних підходів та активних методів навчання економічних дисциплін у формуванні готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності, їх економічного мислення та економічної поведінки. Обґрунтовано необхідність використання інтерактивних методів викладання економічних дисциплін для студентів коледжу. Розглянуто методи інтерактивного навчання та їх організаційно-методичні форми, які є найбільш оптимальними щодо застосування на певному виді занять під час підготовки фахівців. Проаналізовано використання новітніх технологій у практичній діяльності викладачами економічних дисциплін, зокрема їх застосування на лекціях і практичних заняттях під час вивчення курсів «Економічна теорія» та «Політична економія» у Волинському коледжі Національного університету харчових технологій. Визначено, що інтерактивні методи викладання активізують увагу студента, його творчі здібності, розвивають вміння спілкуватися та відстоювати свої думки та позиції, створюють сприятливі умови для навчання студента в групі, його самоосвіти, налагодження між усіма суб’єктами навчально-виховного процесу конструктивних партнерських стосунків.

Посилання

1. Verbylo O. F. Teoretychni osnovy navchannya ekonomichnykh dystsyplin [Theoretical Foundations of Education in Economic Sciences], Kiev, 1995, 167 p.

2. Hay O. M., Zakharova E. Yu. Interaktyvni metody vykladannya ekonomichnykh dystsyplin u vyshchykh navchal’nykh zakladakh v konteksti zabezpechennya yakosti pidhotovky vitchyznyanykh fakhivtsiv [Interactive methods of teaching economic disciplines in higher educational institutions in the context of providing quality training of domestic specialists], Naukovi pratsi Kirovohrads’koho natsional’noho universytetu. Ekonomichni nauky, 2015, vol. 27, pp. 36–42.

3. Dobryden’ A. V. Vykorystannya innovatsiynykh tekhnolohiy u praktychniy roboti suchasnoho pedahoha [Using Innovative Technologies in the Practical Work of a Modern Teacher], Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelya, 2012, vol. 6 (ch.1), pp. 107–112.

4. Kremen’ V. H. Dystantsiyna osvita – perspektyvnyy shlyakh rozv’yazannya suchasnykh problem profesiynoyi osvity [Distant education – a perspective way of solving modern problems of vocational education], Visnyk Akademiyi dystantsiynoyi osvity, 2003, vol. 1, pp. 4–11.

5. Pometun O. I. Entsyklopediya interaktyvnoho navchannya [Encyclopedia of Interactive Learning], Kiev, 2007, 144 p.

6. Romanyuk A. A. Vykorystannya interaktyvnykh tekhnolohiy pry vykladanni ekonomichnykh dystsyplin [The use of interactive technologies in the teaching of economic disciplines], Zbirnyk naukovykh prats Khmel’nyts’koho instytutu sotsial’nykh tekhnolohiy Universytetu «Ukrayina», 2010, vol. 2, pp. 34–36.

7. Teslyuk V. M., Yakymovs’ka A. V. Napryamky vdoskonalennya vykladannya ekonomichnykh dystsyplin [Directions of improvement of teaching of economic

disciplines], Nauchnye trudy SWorld, 2016, vol. 2 (43), t. 4, pp. 15–20.

Біографія автора

Oksana Mezhova

старший викладач кафедри
обліку, фінансів та підприємницької діяльності
Волинський коледж Національного університету харчових
технологій

Опубліковано
2018-04-03
Розділ
РОЗДІЛ ІІІ. ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: ІНТЕГРАЦІЯ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, НАУКОВ