ФАЛЬСИФІКАЦІЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ

  • Андрій Бойко-Гагарін Національний музей історії України
Ключові слова: Російська імперія, фальшивомонетництво, цінні папери, архівні матеріали, газетні видання, музейні колекції.

Анотація

Проблема виготовлення фальшивих грошей протягом всієї історії була гострою для будь-якої світової держави. Окрім власне грошей, зловмисників приваблювали і інші матеріальні активи – цінні папери, різного роду документи, що давали можливість незаконно скористатись матеріальними благами, майном чи отримати послуги без грошових затрат. Підробці підлягали найрізноманітніші документи та цінні папери, що могли полегшити життя чи надати прибуток окремим особам. В карних справах державних історичних архівів збережено свідчення про фальсифікацію векселів, облігацій державної позики, акцій та купонів облігацій, а також поштових марок, незаконне виготовлення яких прирівнювалось до фальшивомонетництва. На території України були зафіксовані випадки фальсифікації: виграшних білетів 1-ого внутрішньої державної позики, купонів облігацій «Позика Свободи», фальшивих акцій «Товариства Путилівських заводів», купонів Московського кредитного товариства, Київського земельного банку. У 1912 році на шпальтах газет по всій Російській імперії повідомлялось про гучну справу фальсифікації купонів 4½ % закладних листів Харківського земельного банку.

Підробка цінних паперів була не менш популярною, аніж виготовлення фальшивих грошей. Технологічно ступінь складності було навіть дещо меншою, а потенційні суми, які можна було отримати по підробленим векселям інколи досягали вражаючих розмірів, що задокументовано в джерелах.

Посилання

Архівні матеріали

1. Archiwum Panstwowe m.st Warszawy (APW). Zespol 1416/II. KGW. Referat I Tajny. Sygnatura. 3. Секретное дело о распространении польским выходцем Адамом Богушем фальшивых кредитных русских билетов. Rok 1868–1871. Str. 5.

2. Державний архів Рівненської області (ДАРО). Фонд 370. Дубенський повітовий суд. Опис 3. Справа 717. Справа про виявлення підложного депозитного білету вартістю в 100 рублів у сина обер-офіцера Крупицького. Рік 1852–1862. Арк. 19.Музейні матеріали

3. Національний музей історії України. Російська імперія. Зразок вексельного паперу 50 руб. Інв. № ПГЗ–818;Періодичні видання (газети)

4. Афера с купонами. Южная Копейка. № 360. 13 декабря. Киев, 1911. С. 4.

5. В последнее время нередко попадаются...Южанин. № 277. 17 декабря. Николаев, 1898. С. 2.

6. К сбыту фальшивых купонов. Киевская Почта. № 1045. 25 мая. Киев, 1912. С. 2.

7. Ловкое мошенничество. Всеобщая свободолюбивая маленькая газета С.-Петербург. № 87. 20 апреля. Санкт-Петербург, 1913. С. 2.

8. Мошенничество с билетами 1-го внутреннего займа. Киевлянин. № 69. 10 марта. Киев, 1893. С. 3.

9. Мошенничество с марками. Южная копейка. № 363. 16 декабря. Киев, 1911. С. 2.

10. Мошенничество. Голос Белостока. № 210 (955). четверг, 12 сентября. Белосток, 1913. С. 2.

11. Одесситы Захарович, Драбкин и Грановский...Одесские Новости. № 7186. 22 марта. Одесса, 1907. С. 4.

12. Подделка жел.-дорожных билетов. Вечерняя Газета. № 1249. 16 ноября. Киев, 1916. С. 2.

13. Подделка купонов. Южная Копейка. № 1019. 8 ноября. Киев, 1913. С. 2.

14. Подделка путиловских акций. Волынь. № 155. 5 сентября. Житомир, 1897. С. 1.

15. Подделка сахарных карточек. Маленькие Одесские новости. № 1178. 11 (24) ноября. Одесса, 1916. С. 3.

16. Подделыватели купонов. Киев. Полтавский Вестник. № 3229. 19 сентября. Киев, 1913. С. 3.

17. Сбыт поддельных купонов. Аккерманское слово. № 713. 20 мая. Аккерман, 1914. С. 3.

18. Справа про фальшиві купони. Рада. № 110. субота, 17-го Мая (29 травня). Київ, 1914. С. 3.

19. Фабрика фальшивых купонов. Южная Копейка. № 394. 20 января. Киев, 1912. С. 2.

20. Фабрикация документов для освобождения от воинской повинности. Вечерняя Газета. № 1259. 26 ноября. Киев, 1916. С. 4.

21. Фабрикация поддельных документов. Вечерняя Газета. № 1210. 8 октября. Киев, 1916. С. 3.

22. Фабрикация фальшивых марок. Жизнь Волыни. № 218. 28 августа. Житомир, 1911. С. 4.

23. Фальшивые купоны. Киевская Почта. № 1043. 23 мая. Киев, 1912. С. 2.

24. Фальшивые купоны. Русскій Голос. № 109. 13 октября. Киев, 1918. С. 5.

25. Фальшивые купоны. Южная копейка. № 201. 29 июня. Киев, 1911. С. 3.

26. Фальшивые марки. Южная Молва. № 505 (189). 5 сентября. Бердичев, 1913. С. 3.Література

27. Kotsur V., Boiko-Gagarin A. Napoleon russian forged assignations in Naddniprianshchyna (over Dnipro land). East European historical bulletin. Issue 11. Drohobych, 2019. P. 66–77

28. Безпалько В.В. Вексельні зобов’язання в грошовому обороті Волині другої половини XVI ст. Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки: Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 червня 2016 р. Кіровоград-Київ-Переяслав-Хмельницький, 2016. С. 58–61.

29. Бойко-Гагарин А.С. Половина матрицы фальшивомонетчика для подделки рубля Николая ІІ Романова. Банкаўскі веснік. № 12 [653]. Мінск, Снежань 2017. C. 57–58.

30. Бойко-Гагарин А.С. Фальсификация монет и банкнот в Польше до 1917 года по материалам украинской газетной периодики. Studia I Materialy «Forum Numizmatyczne, Pieniadz I Mennice». № 1. Bialystok, 2016. S. 103-109.

31. Бойко-Гагарін А.С. Професійна приналежність фальшивомонетників в сер. ХІХ – поч. ХХ ст. Часопис української історії. Вип. 41. Київ, 2020. С. 69–77. DOI: 94.10347/2522-4111.2020.41.1.9

32. Орлик В.М. Державні фінанси Російської імперії першої половини ХІХ ст.: стан та основні тенденції. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Вип. 30. Ізмаїл, 2011. С. 96–108.

33. Орлик В.М. До питання методології досліджень проблем економічної історії Російської імперії. Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.: Зб. наук. пр. 2011. Вип. 18. Київ, 2011. С. 59–64.

34. Орлик В.М. Дожовтнева фінансово-правова література як джерело до вивчення проблем фінансової політики уряду Російської імперії кінця ХVІІІ початку ХХ ст. Історія науки і біографістика. 2010. No 2. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/INB/2010-2/10_orlyk.pdf

35. Орлик В.М. Єгор Канкрін і фіскальна політика Російської імперії в Правобережній Україні в другій чверті ХІХ ст. Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. 2006. No 13. С. 97–110.

36. Орлик В.М. Проблеми історії податкової політики Російської імперії в українському селі кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. в “аграрній” історіографії. Історія України. Маловідомі імена, події, факти. (Збірник статей). Випуск 27. К.: Інститут історії НАН України, 2004. С. 224–239.

37. Орлик В.М. Фонди міністерства фінансів у Російському державному історичному архіві. Студії з документознавства, архівознавства та спеціальних галузей історичної науки. Вип.1. Кіровоград: КНТУ, 2011. С. 98–110.

38. Орлик С.В. & Бойко-Гагарін А. С. Фальшивомонетництво в Україні в роки Першої світової війни. Український нумізматичний щорічник. № 1. Київ, 2017. С. 143–164.

39. Рябченко П. Вексель. Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць пам'яті відомого вченого-історика доктора історичних наук Михайла Брайчевського. Число 10. Частина 1. Київ, 2003. С. 282.

Біографія автора

Андрій Бойко-Гагарін, Національний музей історії України

кандидат історичних наук, завідувач сектором проблем фондової роботи

Опубліковано
2020-09-01