ІНФОРМАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ САЙТУ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ В ДОСЛІДЖЕННІ ПРОБЛЕМ ІСТОРІЇ ГРОШОВОГО ОБІГУ В УКРАЇНІ

  • Олексій Шевчук
Ключові слова: Національний банк України, вебсайт, інформаційний потенціал, грошовий обіг, нумізматика, боністика, монети, банкноти.

Анотація

Стаття присвячена аналізу інформаційних можливостей сайту Національного банку України для вивчення історії грошового обігу в Україні (1992-2019 рр.).

Розвиток науки і техніки в сучасному світі, особливо активне застосування цифрових технологій в інформаційній сфері, вимагають певних змін у використанні методів наукових досліджень. Ще декілька десятиріч тому до основних нумізматичних та боністичних джерел учені відносили  власне окремі грошові знаки, фіксацію місць знахідок грошових одиниць (монет, бон), матеріали та інструменти виготовлення грошових одиниць, а також вагові гирьки в нумізматиці. До допоміжних традиційно зараховували архівні матеріали, правові джерела, мемуари, епістолярну спадщину та періодичні видання. Проте тотальна інформатизація державного управління та суспільства призвели до того, що WEB-ресурси стають вагомим джерелом для історичних досліджень, зокрема й нумізматичних та боністичних. Саме на цих ресурсах містяться як основні, так і допоміжні джерела з історії грошового обігу.

Проаналізовано відповідність вебсайту НБУ https://www.bank.gov.ua/ проголошеним у 2019 році напрямкам державної політики, таким як цифровізація, відкритість даних та ін. На думку автора, сайт достатньо зручний для користування, має favicon (графічний логотип), однотипний дизайн усіх сторінок з переважно біло-зеленими тонами, переклад на англійську мову. Розроблена у 2019 році нова версія сайту НБУ відображається на смартфонах та планшетах. Також є версія перегляду, призначена для людей з вадами зору.

Доведено, що сайт НБУ має значний інформаційний потенціал для дослідження історії грошового обігу в Україні (1992-2019 рр.). На сайті представлено основне джерело нумізматичних та боністичних досліджень – власне монети і банкноти НБУ, якісні зображення їх основних типів та опис. Певний інтерес для дослідників, особливо на початкових етапах наукових пошуків, мають статистичні дані, роз’яснення НБУ щодо готівкового обігу, обміну банкнот та ін.

Посилання

1. Архів рішень з монетарної політики. URL: https://www.bank.gov.ua/monetary/stages/archive-rish (актуальність 25.10.2019).

2. Банкнота номіналом 1 гривня. URL: https://www.bank.gov.ua/uah/obig-banknote/1_2014 (актуальність 25.10.2019).

3. Бойко-Гагарін А.С. (2018). Газетна періодика як джерело вивчення процесів фальшування монет і банкнот у кінці ХІХ – початку ХХ століття. Український нумізматичний щорічник. № 2. Переяслав-Хмельницький, 132-149. https://doi.org/10.31470/2616-6275-2018-2-132-149

4. Гривня. URL: https://www.bank.gov.ua/uah (актуальність 25.10.2019).

5. Жданович О. В. Дослідницькі ресурси історичної тематики в мережі Інтернет: створення та використання: Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.06 / НАН України, Ін-т історії України. К., 2010. 210 с

6. Макроекономічні показники. URL: https://www.bank.gov.ua/statistic/macro-indicators (актуальність 25.10.2019).

7. Нечитайло, В.В. (2019). Інформаційний потенціал Інтернет-ресурсів у вивченні проблем грошового обігу України-Гетьманщини. Соціум. Документ. Комунікація: збірник наукових статей. Серія «Історичні науки», 7, 77-87.

8. Орлик, В. (2017). Топографія знахідок в Україні монет держави Тевтонського ордену в Пруссії та її Лівонського відділення (зведені відомості по областях). Український нумізматичний щорічник, 1, 37-74.

9. Орлик, В.М. (2013). Інформаційний потенціал WEB-ресурсів у нумізматичних дослідженнях (на прикладі монет держав Хрестоносців). Матеріали наукової конференції з міжнародною участю «Архівознавчі та джерелознавчі галузі знань: проблеми взаємодії на сучасному етапі». 14 березня 2013 р., К., 129-133.

10. Орлик, В. & Маренець, Л. (2005). До питання фіскальної політики нацистів в окупованій Україні. Архіви України, 1-3, 233-240. URL: http://nbuv. gov. ua/UJRN/ay_2005_1-3 (256) _25.

11. Орлик, С. & Бойко-Гагарін, A. (2017). Фальшивомонетництво в Україні в роки Першої світової війни. Український нумізматичний щорічник, 1, 143-164.

12. Орлик, С. (2019). Правові джерела з історії податкової політики уряду Російської імперії в роки Першої світової війни. Соціум. Документ. Комунікація, 7, 160-182.

13. Потильчак, О. (2018). Мідна російська монета у грошовому обігу Правобережної України у XVIII ст. (на матеріалах нумізматичних знахідок 2017 року з Трушків на Білоцерківщині). Український нумізматичний щорічник, 2, 119-131. URL: https://doi.org/10.31470/2616-6275-2018-2-119-131

14. Потин, В.М. (1986). Введение в нумизматику. Труды Государственного ордена Ленина Эрмитажа. Ленинград: Искусство, Т.ХХVI. Ч. 6. С. 69-162.

15. Про банкноти. URL: https://www.bank.gov.ua/uah/obig-banknote (актуальність 25.10.2019).

16. Про монети. URL: https://www.bank.gov.ua/uah/obig-coin (актуальність 01.11.2019).

17. Хромова, І.К. (2015). Програмне забезпечення у нумізматичному дослідженні колекції. Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Електронні інформаційні ресурси. Збірка наукових праць, 25, 173-179.

18. Швець, О. (2015). Використання інформаційних ресурсів у нумізматичних дослідженнях. Тези доповідей IІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми нумізматики в системі допоміжних історичних дисциплін». 5-6 листопада 2015 р. Кіровоград–Київ–Переяслав-Хмельницький, 15-18.

19. Шпортун, О. (2016 a). Нумізматичні веб-сайти України. Studia I Materialy «Forum Numizmatyczne, Pieniadz I Mennice», 1, 174-179.

20. Шпортун, О. (2016 b). Проблеми використання сайту «Auction.violity.com» в нумізматичних дослідженнях. Збірник праць IV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми нумізматики в системі допоміжних історичних дисциплін». 22-23 червня 2016 р. Кіровоград–Київ–Переяслав-Хмельницький, 125-127.

Біографія автора

Олексій Шевчук

кандидат юридичних наук, військовослужбовець

Опубліковано
2020-02-10