ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ

  • Oksana Kovtun
Ключові слова: стратегія інтернаціоналізації, полікультурна компетентність, інновації, літня школа

Анотація

У роботі висвітлено досвід ДВНЗ «Переяслав- Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» щодо впровадження стратегії інтернаціоналізації, спрямованої на формування полікультурної компетентності майбутніх педагогів зокрема, та забезпечення ефективної діяльності та євроінтеграції університету взагалі. Презентовано інноваційну форму впровадження якісної освіти, направленої на формування та розвиток полікультурної компетентності майбутніх педагогів через міжнародну студентську україно-данську літню школу «Права людини, демократичні зміни, інтеграція та інтернаціоналізація», яка функціонує на базі педагогічного факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за підтримки, зокрема, Данського Хельсінського комітету з прав людини у продовж трьох років (2015-2017 рр.). Окреслено практичний досвід, представлено рекомендації та проаналізовано результати інноваційної діяльності, направленої на формування і розвиток полікультурної компетентності майбутніх педагогів в умовах проведення міжнародної наукової україно-данської літньої школи згідно стратегії інтернаціоналізації ДВНЗ «Переяслав- Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Посилання

1. Kremen V. H. Filosofiia liudyno tsentryzmu v stratehiiakh osvitnoho prostoru [Philosophy of man-centeredness in educational space strategies], Kyiv: Pedagogical thought, 2009, pp. 185–186.

2. Istoryk i Vlada. Kolektyvna monohrafiia [Historian and Authorities. Collective Monography] / Vidp. red. V. Smolii; Tv. ker. proektu I. Kolesnyk; Avt. kol.: V. Andrieiev, O. Bohdashyna, V. Vashchenko, I. Verba, D. Vyrskyi, L. Zashkilniak, Ya. Kalakura, A. Kyrydon, Yu. Kiselova, V. Masnenko, V. Osin, A. Ostrianko, S. Svitlenko, O. Udod, V. Yaremchuk, O. Yas. NAN Ukrainy. Instytut istorii Ukrainy. Kyiv: Institute of History of Ukraine on NAN of Ukraine, 2016, pp. 7.

3. Kremen V. H. Vstupne slovo [Introductory word] // Osnovy demokratii / Avtor. kolektyv M. Bessonov, O. Biriukov, S. Bondarchuk ta in. Kyiv: Publishing House «IB», 2002, pp. 3.

4. Egron-Polak E. Internationalization of Higher Education: Growing expectations, fundamental values: I AU 4th Global Survey // International Association of Universities, 2014. [Electronic resource]. Access mode: http://iau-aiu.net/sites/all/files/IAU-4th-GLOBAL-SURVEYEXECUTIVE-SUMMARY.pdf.

5. Stratehiia internatsionalizatsii DVNZ «Pereiaslav- Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Hryhoriia Skovorody» [Elektronnyi resurs] [The strategy of internationalization of SHEI «Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University» [Electronic resource]. Access mode: http://

www.phdpu.edu.ua/images/Publichna%20informacia/Internationaliz.pdf

Біографія автора

Oksana Kovtun

кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри педагогіки, теорії і методики початкової
освіти
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди»

Опубліковано
2018-04-03
Розділ
РОЗДІЛ ІІІ. ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: ІНТЕГРАЦІЯ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, НАУКОВ