ВИДАННЯ ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ: ІСТОРІЯ, РОЗВИТОК ТА ПЕРСПЕКТИВИ

  • Василь Холоденко ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Ключові слова: «Вісник Переяславщини», регіональне видання, назви газет, видавець газети, журналіст, громадський автор.

Анотація

Періодичні видання виходять через певні проміжки часу, має заздалегідь визначену постійну щорічну кількість і назву нумерованих чи датованих, однотипово оформлених випусків, які не повторюються за змістом, мають однакову назву. Особливо цікаві для істориків, зокрема краєзнавців, регіональні видання. Такі видання містять низку різноманітної інформації.

Мета статті – проаналізувати історичні етапи розвитку видання Переяславщини упродовж майже столітньої історії, окреслити вихід видання за всіма назвами, що змінювалася шість разів, зроблено загальний огляд газет за довідковою літературою та примірниками газет.

У статтідля вивчення історії та розвитку видань Переяславщини упродовж ХХ – початку  ХХІ ст. використано як основні метод спостереження та описовий метод. На різних етапах дослідження послуговувалися методом функціонального аналізу для визначення тематичного навантаження періодичних видань.

У процесі дослідження застосовано такі методи: метод аналізу та синтезу – на етапі членування текстів періодичного видання Переяславщини та групування їх за певними ознаками; метод квантитативного аналізу – задля визначення частотності використання рубрик і їх різноманітних форм в на газетних полосах.

Загалом за час свого існування газета мала шість назв: 19251930 – «Змичка»; 19301941 – «Колективіст Переяславщини»; 19431951 – «Прапор Переяслава-Хмельницького»; 1951–1963 – «Зоря комунізму»; 19631991 – «Комуністична праця»; з 1991 – «Вісник Переяславщини».

Зроблено висновок, що газета «Вісник Переяславщини» упродовж всієї майже сторічної історії є достовірним джерелом для вивчення суспільно-політичного устрою, тематики, поліграфічної та правописної сфер, історичних постатей Переяславщини та тих осіб, що відвідували район.

Ми ж в авторській перспективі бачимо періодику Переяславщини як джерело історії української археології і не тільки.

Посилання

1. Від «Змички» до «Вісника». Вісімдесят років життя газети. Переяслав-Хмельницький. Вісник Переяславщини. 2005. 76 с.

2. Змичка. Вип. 15 (42). Переяслав. 14 жовтня 1927.

3. Змичка. Вип. 17 (44). Переяслав. 7 листопада 1927.

4. Змичка. Вип. 8 (35). Переяслав. 27 травня 1927.

5. Зоря комунізму. Вип. 1. 1 травня. 1962.

6. Зоря комунізму. Вип. 86 (878). 26 жовтня. 1952.

7. Історія міст і сіл Української РСР: В 26 т. Київська область / Ред. кол. тома: Рудич Ф. М. (гол. редкол.), Бакуменко П. І., Бачинський П. П., Борщ Ю. Ф., Гуслистий К. Г., Кононенко В. І., Корольов Б. І. (заст. гол. редкол.), Майстренко А. А. (відп. секр. редкол.), Макаренко Г. К., Марченко М. I., Панін Я. Г., Петренко М. 3., Пшеничний Г. С., Саженюк С. Н., Сергієнко Г. Я., Слабєєв I. С., Тихолаз Г. А., Шевченко Ф. П., Шморгун П. М. АН УРСР. Інститут історії. К.: Голов. ред. УРЕ АН УРСР, 1971. 791 с.

8. Колективіст Переяславщини. Вип. 118 (287). Переяслав. 20 листопада.1932.

9. Колективіст Переяславщини. Вип. 27 (2149). Переяслав. 8 лютого. 1941.

10. Колективіст Переяславщини. Вип. 5 (2141). Переяслав. 5 січня 1941.

11. Комуністична праця. Вип. 1. 26 березня. 1963.

12. Періодичні видання УРСР 1917-1960 : газети : бібліографічний довідник / редакційна колегія : В.М. Скачков, М.І. Багрич, А.І. Козлова ; Державний комітет ради Міністрів УРСР по пресі, книжкова Палата УРСР. Харків : Редакційно-видавничий відділ книжкової Палати УРСР, 1965. 576 с.

13. Прапор колективіста. № 57 (86). Баришівка. 3 серпня 1931.

14. Прапор Переяслав-Хмельницького. Вип. 14–15 (182). Переяслав. 14 лютого 1946.

15. Прапор Переяслав-Хмельницького. Вип. 3 (75). Переяслав. 11 січня 1945.

16. Прапор Переяслав-Хмельницького. Вип. 51 (124). Переяслав. 19 липня 1945.

Біографія автора

Василь Холоденко, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Аспірант 032 історія та археологія

Опубліковано
2019-11-19