ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ЯК ЗАПОРУКА ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ДІЛОВОЇ ЛЮДИНИ

  • Алла Овсієнко ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Ключові слова: імідж, ділова людина, стиль, дрес-код, гардероб, діловий етикет, елегантність.

Анотація

Зовнішній вигляд і манери поведінки виявляються у сукупності, створюючи образ людини, який оцінює оточення. Образ, який свідомо формується з розрахунком на сприйняття його іншими, називають іміджем – це узагальнений та емоційно забарвлений образ конкретного об’єкта, що існує в масовій свідомості. Практика ділового етикету свідчить, що імідж формується як на основі реальної поведінки людини, так і під впливом оцінок та думок інших.

У статті детально розглянуті основні питання, що стосуються проблеми формування іміджу ділової особи, розкрито поняття «ділова людина» яка насамперед пов'язана з особистістю, якій властиві специфічні утворення, що обумовлюють способи взаємодії ділової людини з навколишнім середовищем і проявляються в її поведінці за будь-яких умов і обставин.

Висвітлено імідж, як індивідуальний образ людини або явища, який створюється завжди з певною метою: щоб справити приємне враження на оточуючих людей, з метою досягнення успіху в особистому житті, кар’єрі, просування на службі, ефективного спілкування з людьми, забезпечити особистісного та духовного росту тощо. Імідж має зовнішню форму (одяг, манери поведінки) і внутрішній зміст (провідну ідею), про взаємовідповідність, динамічну єдність і рівновагу яких потрібно дбати постійно.

Підкреслене зростаюче значення проблеми формування іміджу в житті суспільства і окремої людини. У статті розглянуто фактори, що впливають на формування уявлення людини про самому себе. Визначено, що привабливий імідж невіддільний від знання ділового етикету та впевненого володіння відповідними навичками.

Підкреслено значення кольору і малюнку ділового костюма, особливості вибору і деталі фасону ділового одягу. Взуття в іміджі ділової людини, місце аксесуарів для підтримання образу. Висвітленні основні правила виконання макіяжу: тону і кольору. Саме одяг розповідає про соціальний статус, про характер ділової людини, і навіть говорить співрозмовникові про те, який сьогодні настрій в особи.

Посилання

1. Браун Л. Имидж – путь к успеху. Питер: Пресс, 1996. 288 с.

2. Галицька Е. В., Донкоглова Н. А. Імідж ділової людини та чинники впливу на його формування.Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. 2011. Том 120. С.12-16.

3. Гриценко Т.Б., Гриценко С.П., Іщенко Т.Д., Мельничук Т.Ф., Чуприк Н.В., Анохіна Л.П. Етика ділового спілкування: навч. посіб. / за ред. Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук . Київ : Центр учбової літератури, 2007. 344 с.

4. Егорова-Гантман Е., Плешаков К. Политическая реклама. Москва: Николло, 1999. 240 с.

5. Імідж ділової жінки. URL: https://otherreferats.allbest.ru/ethics/00750 507_0.html (дата звернення 02.04.2019 р).

6. Імідж і стиль ділової жінки. URL: http://altarta.com (дата звернення 02.04.2019).

7. Поченцов Г. Г. Имиджелогия. Киев, 2000. 768 с.

8. Поченцов Г. Г. Профессия: имиджмейкер. 2-е изд. испр. и доп. Киев, 1999. 256 с.

Біографія автора

Алла Овсієнко, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

аспірантка кафедри документознавства

Опубліковано
2019-11-19