ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СВІТОВОГО РІВНЯ

  • Оlena Isaykina
  • Alla Zlenko
  • Mitko Hitov
Ключові слова: глобалізація, інтернаціоналізація, інтеграція, міжнародне освітнє партнерство, академічна мобільність, вища освіта, університет

Анотація

Інтернаціоналізація освіти є пріоритетним вектором сучасної освітньої політики країн Європи та світу. У статті розглядаються нові тенденції інтернаціоналізації вищої освіти як наслідку глобалізації світового освітнього простору. Проаналізовано сучасний стан розвитку світового ринку освітніх послуг, визначено ключові напрями процесів інтеграції вищої освіти у ХХІ ст. Науковий інтерес до вивчення зазначеної теми полягає в необхідності реалізації двох важливих завдань: визначити ефективність функціонування трансрегіональних систем обміну у світовому освітньому просторі в сучасних умовах і проаналізувати взаємозалежність процесів глобалізації й інтернаціоналізації (інтеграції) та потенціалу національних освітній систем. У результаті дослідження запропоновано рекомендації щодо підвищення ефективності процесів інтернаціоналізації національних ВНЗ шляхом розвитку міжнародного партнерства, запровадження європейського виміру освіти, визначення європейських ідеалів та цілей, активізації інтеграційних процесів у освітній сфері, академічної мобільності, розвитку європейських програм і проектів, вивчення іноземних мов, упровадження ідей європейського громадянина та європейської ідентичності.

Посилання

1. Denmen-Bratan D. Poiava transrehionalnykh skhem (struktur) obminu v haluzi osvity v rehionakh Yevropy, Pivnichnoi Ameryky i Tykhookeanskoi Azii [The emergence of transregional patterns (structures) of education exchange in the regions of Europe, North America and Asia-Pacific] / D. Denmen-Bratan // Vyshcha shkola, 2007, №2, S. 105–112.

2. Dudikova L. V. Internatsionalizatsiia yak stratehichnyi napriamok rozvytku vyshchoi osvity [Internationalization as a strategic direction for the development of higher education] / L. V. Dudikova, A.S. Marlova [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: vnmu.edu.ua.

3. Krasovska O. Yu. Internatsionalizatsiia vyshchoi osvity v umovakh hlobalizatsii svitovoho osvitnoho prostoru [Internationalization of higher education in the conditions of globalization of the world of educational space] / O. Yu. Krasovska // Visnyk akademii mytnoi sluzhby Ukrainy, 2011, №2(46), S.102-108.

4. Osoblyvosti orhanizatsii vyshchoi pedahohichnoi osvity v umovakh internatsionalizatsii osvitnoho prostoru v Azerbaidzhani, Virmenii ta Hruzii [Features of the organization of higher pedagogical education in the conditions of internationalization of educational space in Azerbaijan, Armenia and Georgia] [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://www.researchgate.net/public.

5. Prohrama «TEMPUS-TASIS» [TEMPUS-TACIS program] [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture.

6. osvity v Ukraini do 2020 roku [Project of the Strategy of Higher Education Reform in Ukraine till 2020] / Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://old.mon.gov.ua.

7. Kashaev A. A. Myrovoe obrazovatelnoe prostranstvo v sovremennыkh uslovyiakh [World educational space in modern conditions] / A. A. Kashaev – M., 2013, 207 s.

8. DAAD – nimetska akademichna sluzhba obminiv [DAAD – German Academic Exchange Service] [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.daad.org.ua/ukr/stipendien.htm.

9. Erasmus Mundus [Erasmus Mundus] [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://ec.europa.eu/ education/index_en.html.

Біографії авторів

Оlena Isaykina

кандидат історичних наук,
доцент кафедри документознавства
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди»

Alla Zlenko

кандидат історичних наук, доцент
кафедри документознавства
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди»

Mitko Hitov

доктор економіки, кафедра
маркетингу і стратегічного управління університет
національного і світового господарства (Болгарія).

Опубліковано
2018-04-03
Розділ
РОЗДІЛ ІІІ. ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: ІНТЕГРАЦІЯ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, НАУКОВ