МЕДІАКОМУНІКАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГУ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ

  • Олена Ісайкіна ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Ключові слова: комунікація, медіакомунікація, соціальна мережа, маркетинг соціальних мереж, інформаційне суспільство, медіа-простір.

Анотація

У масштабах всього людства продовжується розвиток нової комунікативної системи (нових медіа), які розглядають найчастіше як союз інтерактивних комунікативних технологій і цифрових засобів трансляції, в яких головним посередником стає мережа Інтернет.

Як наслідок, активний розвиток Інтернет-технологій дедалі швидше змінює медіа-простір, ставлячи перед суспільством нові виклики та окреслюючи нові перспективи, які доводиться брати до уваги.

Результати досліджень компанії GfK Ukraine продемонстрували стрімке зростання аудиторії українського Інтернету,  чисельність якої в 2017 р. становила 21,6 млн. користувачів.

Нерозривно пов’язані з Інтернетом соціальні мережі, які зуміли підкорити користувачів всього світу. На поточний момент найбільше користувачів налічується в Facebook (62,18%), друге місце займає Pinterst (16,12%), третій рядок у YouTube (8,71%), а на на 4-му місці Twitter (8,17%)

Розвиток соціальних мереж активно модифікує комунікацію, окреслюючи нові форми контакту виробників контенту зі споживачами, особливо у системі маркетингових комунікацій.

Маркетинг соціальних мереж (Social Media Marketing ‒ SMM) є порівняно новою сферою діяльності для сучасних підприємств, яку вони активно опановують незалежно від масштабу та специфіки їх діяльності.

Унікальність соціальних медіа полягає в тому, що вони дають можливість підприємству взаємодіяти безпосередньо зі споживачами, без нав’язливої дії традиційних маркетингових технологій.

До переваг SMM слід віднести низьку вартість просування; наявність широкої аудиторії; можливість ретельно відбирати користувачів, які побачать рекламу (ранжування цільової аудиторії за соціальними параметрами: віком, місцем проживання, інтересам); поступове напрацювання іміджу, який збережеться на тривалий період.

Посилання

1. Баран Р.Я. Новітні інструменти Інтернет-маркетингу // Экономика Крыма. 2010. № 4 (33). С. 328-331.

2. Баранецька А.Д. Медіакомунікація як специфічний вид соціокультурної взаємодії: до теорії питання // Держава і регіони. 2014. №1-2. С.10.

3. Башинська І.О. Маркетингові комунікації підприємства у соціальних мережах // Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент». 2012. Випуск 9 (34). Ч. 1. С. 36-41.

4. Больц Н. Шесть эпох истории медиа. URL: http://teterin.raid.ru/shest-epox-istorii-media/.

5. Василик Л. Крос-медіа як тренд сучасної журналістики // Наукові записки інституту журналістики. 2013. Вип. 5. С. 297.

6. ВУПН – В Україні на початок 2017 року нараховано 21,6 млн. користувачів інтернету // Медіааналітика. 2017. URL: https://promo.semantrum.net/uk.

7. Галаджун З. До питання про поняття та види соціальної відповідальності мас-медіа // Теле- та радіожурналістика. 2017. Вип. 16. С.70.

8. Грищенко О. Соціальний медіа маркетинг як інструмент просування продукту підприємства // Маркетинг і менеджмент інновацій. 2013. №4. URL: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/

9. Ілляшенко С.М. Сучасні тенденції застосування Інтернет-технологій у маркетингу // Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. Т. 2. № 4. С. 64-74.

10. Кіца М. Фейкова інформація в українських соціальних медіа: поняття, види, вплив на аудиторію // Наукові записки. 2016. Вип. 1(52). С. 281.

11. Конах В. Виникнення та еволюція поняття «медіа-простір» в науковій думці // Вісник Дніпропетровського університету. 2015. Вип. 2. С. 112.

12. Остапенко Г. Комунікація та комунікативна активність суспільства в добу Інтернет-технологій: соціальний аспект // Вісник книжкової палати, 2013. Вип. 9. С. 3.

13. Різун В. Основи масового спілкування як духовного єднання і порозуміння // Вісник Львівського університету. 2001. Вип. 21. С. 20-25.

14. Савицька Н. Маркетинг у соціальних мережах: стратегії та інструменти на ринку В2С // Маркетинг і цифрові технології. 2017. №1. URL: http://www.mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/5

15. Сичов Д. Social Media Marketing, як новий вид маркетингу. URL: https://er.knutd.edu.ua

16. Суровцев О. Соціальний медіа-маркетинг як маркетингова комунікація підприємств під час виходу на зовнішні ринки // Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Вип. 9. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/9_2016ua/36.pdf

17. Черних А. Мир современных медиа. Москва: Издательский дом «Территория будущего», 2007. С. 201.

18. Шапинская E. Масс-медиа (средства массовой коммуникации) // Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. URL: http://www.niv.ru/doc/aesthetic/lexicon/168.htm.

19. Шендеровський К. Передумови інституціалізації медіакомунікацій при розв’язанні соціальних проблем. Київ: Київ. нац. ун-т; Ін-т журналістики, 2012. С. 8.

20. ЯЗССМ – Як змінилась статистика соціальних мереж в Україні до 2018 // Marketer. 2018. URL: https://marketer.ua/ua/top-social-media-2018.

21. ЯСМП – Які соціальні мережі популярні в світі // Marketer. 2018. URL: https://marketer.ua/ua/top-social-media-2018.

Біографія автора

Олена Ісайкіна, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

кандидат історичних наук,

доцент кафедри документознавства

Опубліковано
2019-08-11