NON-STANDARD METHODS OF INFORMATION COLLECTION IN ANALYTICS

  • Володимир Варенко Kyiv National University of Culture and Arts
  • Зоряна Свердлик Kyiv National University of Culture and Arts
Keywords: analytics, business, method, competitive intelligence, information gathering/collection, closed information.

Abstract

У статті проаналізовано основні нетрадиційні та нестандартні методи збору інформації (зокрема, напіввідкритої і закритої) в аналітиці й управлінні. Зауважено, що сучасні аналітики, перебуваючи посередниками між управлінцями / бізнесменами і досліджуваними об’єктами (процесами, явищами), змушені використовувати будь-які можливості отримати необхідну інформацію, щоб надати замовнику якомога якісніший інформаційний продукт. Нові умови змушують фахівця шукати і використовувати будь-які об’єктивні джерела інформації і для цього застосовувати всі можливі методи й засоби для швидкого здобуття потрібної інформації, що особливо актуально для бізнес-середовища. Особливу увагу зосереджено на дослідженні причин появи явища конкурентної бізнес-розвідки в аналітиці. Розглянуто поняття «нова аналітика», поява якої зумовлена новими викликами і тенденціями розвитку суспільства, та визначено найхарактерніші її ознаки. Окремо досліджено чотири пласти інформації, з якими доводиться працювати аналітику. Проаналізовано питання про організацію збору інформації. Зауважено, що методів/прийомів збору інформації існує чимало, а отже, описати їх всі – непосильне завдання, тому автори зупинилися лише на нестандартних методах збору напівзакритої і закритої інформації у конкурентній бізнес-розвідці. Одним із найбільш найкращих методів для збору неявної інформації із зовнішніх джерел є телефонні розмови. Подано оптимальну стратегію для збору інформації під час телефонних розмов. Одним із найпростіших способів прихованого вивчення об’єкта автори називають зовнішнє спостереження. Цікавим є метод збору інформації так би мовити під прикриттям. Чимало уваги автори приділили методу залучення агентури до збирання потрібної інформації. Особливої уваги в дослідженні заслуговує використання технічних каналів несанкціонованого зчитування інформації. Зроблено висновок, що дослідження нестандартних методів збору інформації тільки починає набувати актуальності у вітчизняній науці та потребує подальшого всебічного розгляду.

References

1. Доронин А. И. Бизнес-разведка. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Ось–89, 2003. 384 с.

2. Землянов В. М., Тарас А. Е. Агентура в разведке и контрразведке. Минск: Харвест, 2007. 431 c.

3. Зеркалов Д. В. Разведка: хрестоматия. Киев: Науковий світ, 2008. 190 с.

4. Курносов Ю. В. Аналитика как интеллектуальное оружие. 2-е изд., стер. Москва: Ритм, 2015. 613 с.

5. Митник К. Искусство обмана. Москва: Компания АйТи, 2004. 416 с.

6. Нежданов И. Ю. Технологии разведки для бизнеса. Москва: Ось–89, 2012. 400 с.

7. Сунь Дзи. Мистецтво війни. Львів: Видавництво Старого Лева, 2017. 110 с.

8. Сурмін Ю. П. Майстерня вченого: підручник для науковця. Київ: Навчально-методичний центр «Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2006. 302 с.

9. Ронин Роман. Это тонкое дело – разведка. Москва: Гринлайт, 2008. 352 с.

10. Ярочкин В. И., Бузанова Я. В. Корпоративная разведка. Москва: Ось–89, 2005. 304 с.

Author Biographies

Володимир Варенко, Kyiv National University of Culture and Arts

Ph.D. in Pedagogical Sciences, Associate Professor,

Associate Professor of Department of Scientific Discipline of Documentation and Information-Analytical Activity

Зоряна Свердлик, Kyiv National University of Culture and Arts

Ph.D. in Historycal Sciences,

Associate Professor of Department of Scientific Discipline of Documentation and Information-Analytical Activity

Published
2019-08-10
How to Cite
Варенко, В., & Свердлик, З. (2019). NON-STANDARD METHODS OF INFORMATION COLLECTION IN ANALYTICS. Society. Document. Communication, (7), 11-25. https://doi.org/10.31470/2518-7600-2019-7-11-25