ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ ДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ

  • Pavlo Drok
Ключові слова: інновації, інформаційно-комунікаційні технології, освітня діяльность, інформаційна діяльность, сфера документознавства

Анотація

У статті розглядаються актуальні проблеми розвитку інформаційно-комунікаційних технологій як постійних нововведень в діяльність навчально-виховних закладів та сферу документознавства. Зроблено детальний аналіз навчально- виховного процесу. Визначено особливості реалізації вітчизняної інформаційної діяльності та методів вдосконалення вітчизняних інформаційних засобів для економічного розвитку країни. Доведено, що для успішного вирішення проблем інформатизації освіти України доцільно комплексно проводити дослідження за вище зазначеними напрямками з широким залученням до виконання цієї роботи наукових установ України та вищих навчальних закладів.

Посилання

1. Baranov A. A. Informacionnaiy infrastruktura: problemy regulirovanie dejatel’nosti [Information Infrastructure: Problems of Regulation of Activity:] Monograph / A. A. Baranov. – Kyiv: Published. House of Dmitry Burago, 2012. – 352 pp.

2. Buynitskaya O. P. Informacijni texnologiyi ta texnichni zasoby navchannya [Information technologies and technical means of training]. K .: Center for Educational Literature, 2012. – 240 p.

3. Voytjushenko N. M. Informatyka ta komp’yuterna tehnika [Computer science and computer technology]. K.: Academy, 2006. – 367s.

4. Golov P. K. Metodyka vykorystannya texnichnyh zasobiv navchannya [Methodology of the use of technical means of teaching]. K.: Education of Ukraine, 2007, – 256 p.

5. Dibkova JI. M. Informatyka i komp’yuterna tehnika [Computer Science and Computer Engineering]: Academic Edition, 2011, – 464 pp.

6. Danylyan V. O. Informacijne suspil`stvo ta perspektyvy jogo rozvytku v Ukrayini (social`no-filosofs`kyj analiz) [Information society and prospects of its development in Ukraine] (socio-philosophical analysis) / V. O. Danylyan. – X.: Right, 2008. – 184 p.

7. Ivanov V. G. Osnovy informatyky ta obchyslyuval`noyi tehniky: pidruchny`k [Fundamentals of Informatics and Computer Engineering: Textbook]. V. G. Ivanov, V. V. Karasyuk, M. V. Gvozdenko. – X.: Right, 2012. – 312 p.

8. Informatyka. Komp‘yuterna tehnika. Komp’yuterni tehnologiyi [Informatics: Computer engineering. Computer Technology]: Textbook for Students of Higher Educational Institutions / Ed. O. I. Pushcharya. – K .: Publishing Center «Academy», 2002. – 704s. (Alma Mater) Lovtsov D. A. Ynformacyonnye systemy 9. v professyonal`noj deyatel`nosty [Information systems in professional activity] study method. Complex / D. A. Lovtsov, A. V. Zaitsev, E. S. Burmistrov. – M.: RAP, 2008. – 14 p.

10. Khmelnitsky О. О. Informacijna kul`tura: pidgotovka kadriv do informacijnoyi roboty [Information culture: training of personnel for informational work] K.: CST, 2007. – 193 p.

Біографія автора

Pavlo Drok

кандидат історичних наук,
старший викладач кафедри документознавства
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди»

Опубліковано
2018-04-03
Розділ
РОЗДІЛ ІІІ. ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: ІНТЕГРАЦІЯ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, НАУКОВ