РОЗВИТОК ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ СПРАВИ ЗА ЧАСИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

  • Павло Дрок ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» https://orcid.org/0000-0002-4991-3711
Ключові слова: інновації, видавничо-поліграфічна справа, інформаційно-комунікаційні технології, освітня діяльність, інформаційна діяльність, видавничо-поліграфічна галузь, книговидання, друкована продукція, економічні інтереси.

Анотація

У статті зроблено аналіз, теоретичних та практичних аспектів розвитку видавничо-поліграфічної справи, поглядів вчених на проблеми економічного зростання і розвитку, визначено основні фактори та встановлено пріоритети їхнього впливу на результати функціонування видавничо-поліграфічної галузі України.

Обґрунтовано, можливість забезпечення розвитку видавничо-поліграфічної галузі в умовах формування інформаційно-комунікаційного суспільства через узгодження та досягнення балансу інтересів між складовими системи, тобто автором, видавництвом, поліграфічним підприємством, книжковою торгівлею, підприємством, яке спеціалізується на виготовлення електронних книг, читачем та державою; визначено сукупність базових суперечностей, які не лише можуть перешкоджати досягненню інтересів, але й спричиняють виникнення загроз для розвитку кожної складової та системи загалом; доцільність активного застосування державною економічних важелів, які повинні відповідати сучасній практиці розвинутих країн світу, враховувати поточний стан вітчизняної видавничо-поліграфічної галузі та її завдання і роль в інформаційному суспільстві.

Застосовано сукупність сучасних наукових методів і підходів, у тому числі системний, структурний, порівняльний, факторний, що дозволило реалізувати концептуальну єдність дослідження.

Проаналізовано сучасний стан видавничої сфери України. Запропонована модель комп’ютеризованої видавничо-поліграфічної системи, здатної забезпечити конкурентоздатність української книги та ЗМІ, а також системні засади для забезпечення ефективності функціонування видавничої галузі України в умовах розвитку сучасного суспільства.

Зроблено висновки,  а саме  що вкрай важливим етапом у видавничій галузі є забезпечення поповнення обігових коштів і пошук інвесторів (спонсорів) з інших сфер бізнесу та з їх допомогою вкладання грошей в українську книжку.

Посилання

1. Афонін О. Проблеми, що хвилюють українських видавців і книгорозповсюджувачів. URL: http://uabooks.info/ua/experts/?pid=3310 (дата звернення 13.10.2018).

2. Видавнича справа в Україні. 1991-1996: Бібліографічний покажчик. Київ, 1996. С. 5

3. Законодавство в світі книги: шляхи реалізації в Україні рекомендацій Ради Європи: Матеріали Міжнародної конференції. Київ, 21-22 квітня 1997 р. 1998. 120 с.

4. Законодавчі та нормативні документи України у сфері інформаційної, видавничої та бібліотечної справи: Тематична добірка: У 2 ч. Ч. 2. Правове регулювання у сфері видавничої та бібліотечної справи. К., 2000. 234 с.

5. Зелінська Н. В. Поліграфія і видавнича справа. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pivs_2008_1_5 (дата звернення 15.11.2018).

6. Національна книга: нинішній стан, його причини, наслідки і перспективи. К., 2000. 160 с.

7. Про захист національного ринку книговидання: Матеріали слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань культури і духовності. К., 2000. 115 с.

8. Тимoшик М. Її вeличнicть – книга:навч.посіб. К.: Знання, 1999. 308 c.

9. Тимoшик М. Тeндeнцiї cyчacнoгo yкpaїнcькoгo книгoвидaння // Вicник Книжкoвoї пaлaти. 2001. № 7. С.17.

10. Тимoшик М. Укpaїнcькe дpyкapcтвo y дзepкaлi Xapкiвcькoгo Мiжнapoднoгo фecтивaлю «Cвiт книги-2001»: нaбyтки, тeндeнцiї, пpoблeми // Дpyкapcтвo. 2002. № 3. C. 34-37.

Біографія автора

Павло Дрок, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

кандитат історичних наук,

старший викладач

кафедри документознавства

Опубліковано
2019-06-28