РОБОТА З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В АМЕРИКАНСЬКІЙ ОСВІТНІЙ СИСТЕМІ

  • Olena Borysova
Ключові слова: діти з особливими потребами, соціальні служби, інклюзивна освіта, соціалізація, адаптація

Анотація

Традиційним для української культури є етичне, гуманне, милосердне і толерантне відношення до людей (особливо дітей та молоді), які потребують особливого ставлення внаслідок відхилень у фізичному чи розумовому розвитку. В Україні історично склалася ситуація, за якої ця категорія дітей та молоді протягом тривалого часу залишалася незахищеною, навіть, ізольованою від соціуму, а відкрите обговорення проблем, стосовно інвалідності було непопулярним у суспільстві. Мета статті: довести й показати на прикладі американського досвіду необхідність і доцільність впровадження зарубіжного досвіду у вітчизняній освітній практиці. Наразі, одним з найважливіших завдань, які потрібно вирішувати нашим закладам освіти, є формування життєвого досвіду дітей з обмеженими психофізичними можливостями, задоволення їх особливих потреб у соціальних взаємовідносинах і спілкуванні, доступі до інформації і об’єктів оточення та матеріальних цінностей. Пошуки необхідних технологій соціально-освітньої роботи з таким контингентом дітей виявили одну з найбільш важливу і потрібну – стимулювання само- і взаємопідтримуючої діяльності батьків і дітей з громадськими організаціями, неформальними об’єднаннями і волонтерська допомога.

Посилання

1. Daniels E., Stafford K. Zaluchennia ditei z osoblyvymy potrebamy do zahalnoosvitnikh klasiv [Involvement of children with special needs in general education classes]. Lviv, 2000. 255 p.

2. Dity z osoblyvymy potrebamy u zahalnoosvitniomu prostori: pochatkova lanka [Children with special needs in the general educational space: the initial link] / Ed. V. I. Bondar, V. V. Zasenko. K., 2004. 152 p.

3. Intehrovane navchannya ditei z osoblyvymy potrebamy u prostori zahalnoosvitnoi shkoly [Integrated teaching of children with special needs in the general education school space]. Dnipropetrovskyi oblasnyi psykholohomedykopedahohichnyi tsentr. Dnipropetrovsk, 2005.

4. Koziievska O.I Inkliuzyvna osvita [Inclusive education] Bez Barieriv. № 24. 27.12.2011. URL: 27.12.2011 рnaiu.org.ua/inklyuzivna-osvita-v-ssha/.

5. Kolupaieva A. A. Inkliuzyvna osvita: realii ta perspektyvy: monohrafiia [Inclusive education: realities and perspectives: Monograph]. K., 2009. 272 p.

6. Ravchyna T. Diialnist vykladacha vyshchoi shkoly v konteksti suchasnoi filosofii osvity [The activity of higher education teacher in the context of modern philosophy of education]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriya pedahohichna. 2009. 25. – Part 3. pp. 11–22.

7. Sofii N. Z., Kuzmenko V. I. Pro sto i odyn metod aktyvnoho navchannia [About one hundred and one method of active training]. K., 2003. 116 p.

Біографія автора

Olena Borysova

кандидат педагогічних
наук, доцент кафедри психології і педагогіки дошкільної
освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Опубліковано
2018-04-03
Розділ
РОЗДІЛ ІІ. РОЗВИТОК СПЕЦІАЛЬНОЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ