SIGNIFICANCE OF BLIGHTY SCIENTIFIC DEVELOPMENTS ON THE PROBLEM OF ALLELOPATHY FOR THE NEED OF AGRICULTURE (the second half of the XX – the beginning of the XXI century)

  • Олег Кучерявий Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University
Keywords: allelopathy, agriculture, intensification, sideration, domestic scientists, scientific developments, methodology, agrobiology.

Abstract

In the article a brief historical review of the application of
plowing in the soil of the green mass of plants or the sedimentation
as a green fertilizer is carried out. The attention is focused on the
excessive modern intensification of agricultural land, the use of
monocultures that negatively affects the soil fertility, the quality of
the crop and the deterioration of environmental conditions in
general. The methodology of the practical use of the allelopathic
approaches, as well as the prospects and ways of their further use
in scientific agronomy, plant growing, forestry, meadow breeding
and other applied biological sciences is considered in detail. The
scientific directions on problems of allelopathy are analyzed, a brief
description of the development carried out by the domestic scientists
in the second half of the XX – the beginning of the XXI century. It is concluded that the use of poison chemicals, mineral
fertilizers, etc. helps to destroy natural bonds, impoverishes
biodiversity in agrocenoses, increases the negative impact on the
soil, which is reflected in all interacting components of agrolandscapes.
The necessity of changing the modern agro-chemical
concept of agriculture to agro-biological is emphasized.

References

Антонець Семен Свиридонович: біобібліогр. 1. покажч.

наук. пр. за 1956–2015 роки / уклад.: В. М. Писаренко,

В. М. Антонець; наук. ред. В. А. Вергунов. К.: ТОВ

«Видавництво «Зерно», 2015. 480 с.

2. Берлянд С. С. Очерки о земледелии и земледельцах. М.:

«Просвещение», 1964. 447 с.

3. Гродзинский А. М., Пилипенко-Юрчак Л. Д.

Биологический метод определения фитотоксических веществ

при помощи прорастающих семян: тезисы докл. научн.

конференции по вопросам экспериментальной геоботаники.

Казань, февр. 1962 г. Казанское отд-ние Всесоюз. ботан. о-ва.

Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1962. С. 80-81. Коваленко Н. П. Становлення та 4. розвиток науково-

організаційних основ застосування вітчизняних сівозмін у

системах землеробства (друга половина XIX ‒ початок

XXI ст.): монографія / наук. ред. В. А. Вергунов. НААН,

ННСГБ. К.: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. 490 с.

5. Про гальмівні речовини в післяжнивних рештках

польових культур і в бур’янах. I. Вплив водорозчинних

гальмувачів на проростання насіння і ріст

рослин / Гродзінський А. М., Мохова Н. І., Пилипенко-

Юрчак Л. Д., Філіппович Т. М. // Укр. ботан. журн. 1962. Т. XIX,

№ 6. С. 30-38.

6. Про гальмівні речовини в післяжнивних рештках

польових культур і в бур’янах. II. Дія летких виділень на

проростання насіння і фотосинтез рослин / Гродзінський А. М.,

Мохова Н. І., Пилипенко-Юрчак Л. Д., Філіппович Т. М. // Укр.

ботан. журн. 1963. Т. XX, № 1. С. 66-72.

7. Сидерація. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Сидерація

(дата звернення 28.09.2018).

8. Черевченко Т. М., Мороз П. А. Втілення ідей академіка

А. М. Гродзінського у розвиток теорії та практики інтродукції

рослин. // Алелопатія та сучасна біологія: матеріали Міжнар.

наук. конф., присвяч. 80-річчю з дня народження

акад. А. М. Гродзинського (1926-1988), Київ, 17-19 жовт.

2006 р. НБС імені М. М. Гришка НАН України. К.:

Фітосоціоцентр, 2006. С. 20-30.

9. Эколого-аллелопатические аспекты исследования

интродуцированных ароматических растений и перспективы

их использования / Юрчак Л. Д. и др. // Интродукция и

селекция ароматических и лекарственных растений: материалы

Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 200-летию Никитского

ботанич. сада, Ялта, Крым, Украина, 8-12 июн. 2009 г.

Симфероп., 2009. С. 225-226.

10. Экспериментальная аллелопатия: монография /

А. М. Гродзинский и др. К.: Наук. думка, 1987. 233 с.

11.Юрчак Е. В. Аналіз творчої спадщини

Л. Д. Юрчак.// Історія освіти, науки і техніки в Україні:

матеріали XI Всеукр. конф. молодих вчених та спеціалістів,

присвяч. 85-річчю Національної академії аграрних наук України, віковим ювілеям появи Панфильської дослідної

станції ННЦ «Інститут землеробства НААН», Дослідної

станції лікарських рослин Інституту агроекології і

природокористування НААН, 150-річчю від дня народження

видатного вченого-агробіолога, одного із дієвих організаторів

академічної науки – професора С. Л. Франкфурта,

«Міжнародному року зернобобових», оголошен. рішенням

Генеральної Асамблеї ООН, 15-річчю створення Інституту

історії аграрної науки, освіти та техніки ННСГБ НААН й 10-

річчю виходу електронного наукового фахового видання –

міждвідомчого тематичного збірника «Історія науки і

біографістика», (м. Київ, 16 травня 2016 р.). Вінниця, 2016.

С. 288-290.

Юрчак Е. В. Становлення доктора сільськогосподарськи12. х

наук Л. Д. Юрчак (1937–2010) як особистості та науковця. //

Історичні записки: зб. наук. праць / гол. ред. В. П. Михайлюк.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. Вип. 39. С. 230-237.

13.Юрчак Л. Д. Алелопатія в агробіогеоценозах

ароматичних рослин: монографія / відп. ред. П. А. Мороз;

рец. В. Г. Собко, Е. А. Головко. К.: Фітосоціоцентр, 2005. 411 с.

14.Юрчак Л. Д. Алелопатія: ретроспективний погляд,

сучасний стан та перспективи досліджень. // Інтродукція

рослин. 2006. № 4. С. 12-23.

15.Юрчак Л. Д. Алелопатія: ретроспективний погляд,

сучасний стан та перспективи досліджень. // Алелопатія та

сучасна біологія: матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 80-

річчю з дня народження акад. А.М. Гродзинського (1926-1988),

Київ, 17-19 жовт. 2006 р. НБС імені М. М. Гришка НАН

України. К.: Фітосоціоцентр, 2006. С. 10-20.
Published
2019-06-27
How to Cite
Кучерявий, О. (2019). SIGNIFICANCE OF BLIGHTY SCIENTIFIC DEVELOPMENTS ON THE PROBLEM OF ALLELOPATHY FOR THE NEED OF AGRICULTURE (the second half of the XX – the beginning of the XXI century). Society. Document. Communication, (6), 100-116. https://doi.org/10.31470/2518-7600-2018-6-100-116