ЗДОБУТКИ ІНКЛЮЗІЇ В ОСВІТІ УКРАЇНИ

  • Yuliia Bahno
Ключові слова: Інклюзивна освіта, інклюзія, інклюзивне навчання, учні з особливими освітніми потребами, індивідуалізації і диференціації освітнього процесу

Анотація

У статті розглядаються питання інклюзивної освіти в Україні. Зазначено, що реформи вітчизняної системи освіти зумовлені інтеграцією в європейський освітній простір та об’єктивними вимогами часу. Державна освітня політика зорієнтована на якість і доступність освіти, її конкурентоспроможність й ефективність та базується на основі принципу людиноцентризму. Усвідомлення розвитку потенціалу кожної людини, розкриття її здібностей, задоволення потреб в інтелектуальному, духовному, моральному й фізичному розвитку, зумовило виникнення нової концепції – інклюзивної освіти. Її зміст передбачає визнання рівної цінності для суспільства всіх учнів і педагогічних працівників; цінність людини не залежить від його здібностей і досягнень; подолання бар’єрів на шляху отримання якісної освіти та соціалізації всіх учнів, а не тільки учнів з інвалідністю та учнів з особливими освітніми потребами; визнання здатності до навчання кожної дитини. Основні засади та особливості впровадження інклюзивної освіти та організації інклюзивного навчання в закладах освіти України визначено постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України та наказами й методичними листами Міністерства освіти і науки України.

Посилання

1. Aleksandrova A. S. Sutnist tolerantnosti v suchasnomu suspilstvi [The essence of tolerance in modern society] / A. S. Aleksandrova // Hileia: nauk. visn., 2010, Vyp. 42, pp. 170–177.

2. Deklaratsiia pryntsypiv tolerantnosti [Declaration of Principles of Tolerance] / Natsionalna komisiia Ukrainy u spravakh YuNESKO, Kyiv, 1995, 14 p.

3. Kontseptsiia rozvytku inkliuzyvnoi osvity [Concept of the development of inclusive education] / Nakaz MON Ukrainy № 912 vid 01.10.2010 r. [Elektronnyi resurs]. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-kontseptsiirozvitku-inklyuzivnogo-navchannya.

4. Pro zatverdzhennia poriadku orhanizatsii inkliuzyvnoho navchannia u zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh [On Approval of the Procedure for the Organization of Inclusive Education in General Education Institutions] / Postanova KMU № 872 vid 15.08.2011 r. [Elektronnyi resurs]. URL: http:// mon.gov.ua/activity/ education/zagalna-serednya/ osvita-osib-z-osoblivimi-potrebami/normativno-pravova-baza.html.

5. Polozhennia pro inkliuzyvno-resursnyi tsentr [Regulations on the Inclusive Resource Center] / Postanova KMU № 545 vid 12.07.2017 r. [Elektronnyi resurs]. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/250156884.

6. Inkliuzyvna osvita: osnovni polozhennia [Inclusive Education: Key Provisions] // Vseukrainskyi fond «Krok za krokom» [Elektronnyi resurs]. URL: http:// www.ussf. kiev.ua/ie_inclusive_education/.

7. Polozhennia pro tsentralnu ta respublikansku (Avtonomna Respublika Krym), oblasni, Kyivsku ta Sevastopolsku miski, raionni (miski) psykholoho-medyko-pedahohichni konsultatsii [Provisions on the central and republican (Autonomous Republic of Crimea), oblast, Kyiv and Sevastopol city, district (city) psychological, medical and pedagogical consultations] / Nakaz MON Ukrainy № 569/38 vid 07.07.2004 r. [Elektronnyi resurs]. URL: http://zakon5. rada.gov.ua/

laws/show/z0931-04.

8. Iakisne inkliuzyvne osvitnie seredovyshche ye priorytetom Novoi ukrainskoi shkoly [A qualitative inclusive educational environment is a priority of the New Ukrainian School] / Osvitnii portal «Pedahohichna presa» [Elektronnyi resurs]. URL: redpresa.ua/188880-yakisne-inklyuzyvne-osvitnyeseredovyshhe-ye-priorytetom-novoyi-ukrayinskoyi-shkoly.html.

Біографія автора

Yuliia Bahno

кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри педагогіки
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди»

Опубліковано
2018-04-03
Розділ
РОЗДІЛ ІІ. РОЗВИТОК СПЕЦІАЛЬНОЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ