ПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АНТОНІМІВ У ТЕКСТАХ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ

  • Oksana Bugayova здобувач кафедри гуманітарних дисциплін Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Ключові слова: тексти соціальної реклами, антонімія як категорія лексико-семантичної системи мови, стилістичні параметри антонімії, прагматичний потенціал антонімів

Анотація

У статті проаналізовано прагматичний потенціал антонімів у досягненні мети рекламної комунікації соціального спрямування. Соціальна реклама як засіб масової комунікації є важливим інструментом гармонізації поведінки людей у суспільстві. Оскільки людина в соціумі може перебувати в різному середовищі, є необхідність коригувати її поведінку відповідно до цих умов. Тому запропоновано диференціювати соціальну рекламу насамперед за середовищем, у якому перебуває людина як об’єкт рекламного впливу, тобто: 1) рекламу гармонізації людини як члена суспільства; 2) рекламу гармонізації міжособистісних стосунків; 3) рекламу гармонізації ставлення людини до довкілля і 4) рекламу гармонізації самої людини як фізичної та духовної цінності. Відповідно до цих груп було проаналізовано роль антонімів у текстах соціальної реклами як лексико-стилістичних засобів, що сприяють досягненню мети рекламної комунікації. Доведено, що антоніми, виражаючи протилежні значення й поняття, забезпечують точність, глибину, дієвість думки, привносять додатковий смисл зіставлення, контрастного порівняння, прихованого заперечення, загострення протиріч, досягнення ефекту парадоксальності та необхідності робити прогнозований вибір. Розуміння структурних і семантичних можливостей антонімічних опозицій дозволить правильно й раціонально використовувати антоніми в соціальному рекламному мовленні й добирати інформативно найбільш значимі з них задля досягнення потрібного ефекту.

Посилання

1. Apresyan Yu. D. Izbrannyye trudy. T. 1: Leksicheskaya semantika. 2-e izd., ispr. and i dop. Moskva : Yazyki russkoi kultury; Vostochnaya literatura, 1995. 472 s.

2. Dudyk P. S. Stylistyka ukrainskoi movy : navch. posib. Kyiv : Academia, 2005. 368 s.

3. Zhuravel N. V. Zasib ekspresii – antonymia. Access mode: http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine20-7.pdf.

4. Karpova I. D. Antonymiya yak zasib vyrazhennya pryhovanogo zaperechennya // Naukovyi blog Nationalnogo universytetu «Ostrozhka akaademia». –Access mode: http://naub.oa.edu.ua/2012/antonimiya-yak-zasibvyrazhennya-pryhovanoho-zaperechennya /

5. Miroshnichenko L. I. Movna antonimia ta vyrazhennya polyarnosti v movi // Derzhava ta regiony. Ser: Gumanitarni nauky. 2013. № 1. S. 42–44.

6. Novikov L. A. Semantika russkogo yazika. Moskva : Vysshaya shkola, 1982. 272 s.

7. Taranenko K. V. Pragmatychnyi potentsial antonimii ukrainskoi movy: monographia. Dnipro : UMFS, 2017. 152 s.

8. Tikhonov A. N. Russkaya antonimia: ucheb. posob. Ufa : Izdaniye Bashkirskogo universiteta, 2002. 54 s.

9. Shmilik I. Leksyko-stylistychni zasoby v movlenni reklamy // Elektronnyi naukovyi arkhiv Naukovo-tekhnichnoyi biblioteky Natsionalnogo universytetu «Lvivska polytekhnika». Access mode: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/6641/1/37.pdf.
Опубліковано
2018-04-03
Розділ
РОЗДІЛ І. ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА