З ІСТОРІЇ ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

  • Oksana Maslikova кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології Кримський інженерно-педагогічний університет
Ключові слова: науковий стиль, загальнонаукова термінологія, спеціальна термінологія, науковий термін

Анотація

У статті розглядається питання вивчення важливих етапів формування наукового стилю української мови та наукової термінології в цілому. Вказується на тематичні групи термінів, які найпершими виокремилися в українській мові. Визначається, що спеціальні дослідження наукового стилю мови розпочалися ще в 60-х роках минулого століття і відображені в спеціальних монографічних працях, в яких учені вказують на специфіку матеріалів наукового стилю, на особливості його об’єктивних характеристик і відмінні риси від інших мовних стилів. Важливим є вивчення теоретичних питань, які дають можливість більш детально дослідити історію та етапи формування наукового стилю української мови. Вказуються імена вчених, які мали вирішальний вплив на процес формування наукової термінології. Визначається, що кінець ХІХ – початок ХХ століття – важливий період, коли загальнонаукова термінологія була представлена в достатньо повному обсязі в лексичних матеріалах української мови

Посилання

1. Bulakhovskyi L. A. Vynyknennia i rozvytokliteraturnykhmov [the emergence and development of literary languages], NaukovaDymka, 1975 495 p.

2. Zhobtobriukh M. A. Mova ukrainsko ipresy (do seredyny 90-kh rokiv ХІХ st.) [The language of the Ukrainian press (until the mid-90’s of the nineteenth century.)]. К.: Publishing House of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR, 1963. 415 p.

3. Zhovtobriukh M. A. Naukovyi styl ukrainskoi movy [Scientific style of the Ukrainian language]. Movoznavstvo. 1968. № 1. P. 3 14.

4. Zelinska N. V. Poetyka pryholomshenoho slova: Ukrainska naukova literatura ХІХ pochatku ХХ st. [Poeticsof a stunnedword]. L., 2003. 352 p.

5. Zelinska N. V. Yakyi vin, naukovyi styl? [Whatisit, scientific style?] // Kul’tura slova. 1990. edition 38. P. 13-16.

6. Selihei P. O. Naukovyi zharhon: osnovni oznaky ta prychyny poiavy [Scientificjargon: themain features and causes ofappearance]. К., 2003. 56 p.

7. Selihei P. O. Naukovyi styl ukrainskoi movy: resursy onovlennia [Scientific style of the Ukrainian language: resourcesofupdating]. Movoznavstvo. 2006. № 2.

P. 174-175.

8. Semychev V. N. K voprosu o spetsyfyke termyna [To the question of the specificity of the term] // Cientific notes of the Moscow State Pedagogical Institute. 1967. Т. 259. P. 285-286.
Опубліковано
2018-04-03
Розділ
РОЗДІЛ І. ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА