ЛІНГВІСТИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ – МІСТОК ДО МОВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ

  • Maryna Navalna доктор філологічних наук, професор кафедри документознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Ключові слова: українська мова, мовна культура, норми літературної мови, професійне мовлення

Анотація

У статті здійснено огляд лінгвістичних дисциплін, які передбачені навчальними планами для студентів вишів – майбутніх документознавців. Зосереджено увагу на нормативності мови як важливої складової навчальних дисциплін, окреслено шляхи покращення культури мови майбутніх фахівців через уведення додаткових мовознавчих дисциплін. Зроблено висновки, що оволодіння новими навичками і знаннями у сфері культури мови та стилістики й вдосконалення наявних – невіддільне від поглиблення розуміння основних характерних властивостей української мови як засобу спілкування і передачі інформації. Лінгвістичні дисципліни є містком до мовної культури документознавців, яка є визначальною складовою загальної культури фахівців. Тому вбачаємо в перспективі продовжити обмін досвідом між лінгвістами, педагогами, іншими спеціалістами в обговоренні питання поглибленого вивчення літературної мови документознавцями.

Посилання

1. Dudyk P. S. Stylistyka ukrainskoi movy [Stylistics of the Ukrainian language] [navch. posibn.]. K. : Vydavnychyi tsentr «Akademiia», 2005. 368 s.

2. Yermolenko S. Prostorova i chasova hlybyna literaturnoi normy : Khronika. Literaturna mova v teorii i praktytsi [Spatial and temporal depth of the literary norm: Chronicle. Literary language in theory and practice] // Dyvoslovo. 1999. № 4. S. 61–65.

3. Yermolenko S. Y. Styliovi riznovydy ukrainskoi movy [Style variations of the Ukrainian language] // Ukrainska mova : Entsyklopediia / [Redkol. : Rusanivskyi V. M. (spivholova), Taranenko O. О. (spivholova), Ziabliuk M. P. ta in.]. 3-ie vyd., zi zmin. i dop. K. Vyd-vo «Ukr. entsykl.» im. M. P. Bazhana, 2007. S. 678–679.

4. Koval A. P. Dilove spilkuvannia [Business communication] [navch. posibnyk]. K. Lybid, 1992. 280 s.

5. Koval А. P. Kultura dilovoho movlennia. Pysemne ta usne dilove spilkuvannia [Culture of business broadcasting. Written and oral business communication] [vyd. 3-ie]. K. Vyshcha shkola, 1982. 287 s.

6. Kots T. A. Literaturna norma u funktsionalno-styliovii i strukturnii paradyhmi [Literary norm in the functional-style and structural paradigm] K. Lohos, 2010. 303 s.

7. Pylynskyi M. М. Movna norma i styl [Language norm and style] AN URSR; Instytut movoznavstva im. O. O. Potebni. K. Nauk. dumka, 1976. 288 s.
Опубліковано
2018-04-03
Розділ
РОЗДІЛ І. ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА