ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ

  • Maryna Sharapa
Ключові слова: професійна комунікативна компетенція, професіограма фахівця, мовна особистість, комунікативна особистість, комунікативна свідомість, мовленнєва діяльність

Анотація

У статті з’ясовано поняття мовної та комунікативно особистості, комунікативної свідомості в контексті формування професійної комунікативної компетенції майбутніх журналістів; окреслено основні аспекти розвитку їх професійної майстерності, зокрема вироблення власного стилю, вдосконалення мовленнєвої діяльності, опрацювання та створення текстів; розглянуто основні складові комунікативної компетенції та уміння, на формування яких необхідно звернути увагу під час організації навчальної діяльності студентів; актуалізовано необхідність вдосконалення уже відомих методик та розроблення інноваційних підходів щодо сприяння розвитку професійних якостей майбутніх фахівців, зокрема пов’язаних із комунікативною діяльністю.

Посилання

1. Anies I. Pidruchnyk iz zhurnalistyky: Pyshemo dlia hazet [Journalism tutorial: We write for newspapers]. – K., 2013. – 544 p.

2. Lokarieva H. V. Problema formuvannia u maibutnikh zhurnalistiv kultury profesiinoho spilkuvannia yak oznaky komunikatyvnoi kompetentnosti [The problem of formation of a culture of professional communication among future journalists as a sign of communicative competence] // Pedagogy of the formation of a creative person in higher and secondary schools.– 2013. – Issue 30. – P. 221-228.

3. Smelkova Z. S. Ritoricheskie osnovy zhurnalistiki. Rabota nad zhanrami gazety: Uchebnoe posobie [Rhetorical bases of journalism. Work on the genres of the newspaper: Tutorial]. – M., 2004. – 320 p.

4. Sharkov F. I. Teoriya komunikatsii (bazovyy kurs). Uchebnik [Communication Theory (basic course). Textbook]. – 2nd ed. – M., 2004. – 246 p.

5. Yashenkova O. V. Osnovy teorii movnoi komunikatsii : navch. posib. [Fundamentals of the theory of language communication: Teach. Manual]. – K., 2010. – 312 p.

Біографія автора

Maryna Sharapa

кандидат філологічних наук,
доцент, доцент кафедри української мови Житомирського
державного університету імені Івана Франка

Опубліковано
2018-04-03
Розділ
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ, ПРОГРАМИ ТА НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ У СУЧАСНОМУ УНІВЕ