ТЕРМІНОЛОГІЧНА ПОЛІСЕМІЯ У ПЕРЕКЛАДІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  • Iryna Shlapak
Ключові слова: термін, технічна література, переклад, полісемія, нові поняття

Анотація

Стаття присвячена проблемам термінологічної полісемії в науково-технічних текстах. Розвиток науки і техніки викликає необхідність у диференційованій спеціальній термінології для закріплення нових понять. Розуміння нової термінології та уміння передати її українською мовою в умовах сучасних євроінтеграційних процесів інтенсифікує значення перекладу. Цим обумовлена актуальність запропонованого дослідження. Термін розуміється як смислова одиниця, за якою закріплено певне технічне поняття, котре, у свою чергу, може змінити своє значення (зміст) у залежності від науково-технічної галузі. Розширення семантики уже існуючого слова в сторону його нового термінологічного значення пов’язано із явищем полісемії. Наведені у статті приклади свідчать, що терміни не збігаються за значенням у різних галузях науки і техніки. Акцентується увага на труднощах перекладу полісемічних термінів. Найбільш складними у перекладі є: 1) різні значення термінів у межах однієї спеціальності; 2) у технічній літературі загальновживані слова можуть отримати специфічне термінологічне значення; 3) переклад науково-технічна дефініція із групи слів (фразеологічні зрощення) та багатозначних термінолого-фразеологічних зворотів; 4) буквальний переклад. Отже, проблеми термінологічної полісемії при перекладі науково-технічної літератури належить до найбільш складних і найменш досліджених. У контексті сучасних науково-технічних і економічних процесів ця проблема набуває особливої актуальності й вимагає подальшого розроблення.

Посилання

1. Miram H. Profesiya perevodchik. – K. Nika-Thentr, 1999, – 160 p.

2. Pumpyanskij A. Metodicheskie ukazanieya po chteniyu I perevody angliyskoy nauchnoy I tekhnichskoy literatury. – М., 1965.

Біографія автора

Iryna Shlapak

асистент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Опубліковано
2018-04-03
Розділ
РОЗДІЛ ІІІ. ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА