ФУНКЦІОНУВАННЯ КНИЖНОЇ ЛЕКСИКИ В МОВІ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕРІОДИКИ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

  • Tatiana Panchenko
Ключові слова: книжна лексика, українська періодика, публіцистичний стиль, дифузні процеси, стилістична роль

Анотація

У статті розглядається вживання книжної лексики в мові української періодики початку ХХІ століття. Зроблено огляд досліджень мовознавців та узагальнено інформацію щодо функціонування цієї групи слів в українській мовній системі. Описано способи творення книжної лексики та визначено сферу її вживання. З’ясовано, що вона притаманна офіційно-діловому та науковому стилям сучасної української мови, але книжні слова широко використовуються в мові публіцистики. На прикладі із текстів друкованих ЗМІ проаналізовано використання книжної лексики різних тематичних груп, які характеризують владу, проходження передвиборчої кампанії і виборів та українсько-російські відносини, окреслено значення слів, котрі виконують різну роль у публіцистичних текстах: підкреслюють негативне ставлення автора до кого- чи чого-небудь, надають тексту іронічного чи глузливого відтінку або піднесеності, урочистості чи пишномовності. Підсумовано, що питання вживання книжних слів у вітчизняних ЗМІ не вичерпане та потребує подальшого дослідження.

Посилання

1. Bybyk S. P. Slovnyk inshomovnykh sliv : tlumachennia, slovotvorennia ta slovovzhyvannia / S. P. Bybyk, H. M. Siuta; Za red.. S. Ia. Yermolenko. – Kharkiv : Folio, 2006. – 623 s.

2. Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy (z dod. i dopov.) / Uklad. i holov. red. V. T. Busel. – Kyiv, Irpin : VTF «Perun», 2005. – 1728 s.

3. Dudyk P. S. Stylistyka ukrainskoi movy : Navchalnyi posibnyk / P. S. Dudyk. – K. : Vydavnychyi tsentr «Akademiia», 2005. – 368.

4. Koval A. P. Praktychna stylistyka suchasnoi ukrainskoi movy / A. P. Koval. – K. : Vyshcha shkola, 1987. – 349 s.

5. Matsiuk Z. O. Ukrainska mova profesiinoho spilkuvannia : Navchalnyi posibnyk / Z. O. Matsiuk, N. I. Stankevych. – K. : Karavela, 2005. – 352 s.

6. Matsko L. I. Stylistyka ukrainskoi movy: pidruchnyk dlia studentiv fi lolohichnykh spetsialnostei vyshchykh navchalnykh zakladiv / L. I. Matsko, O. M. Sydorenko, O. M. Matsko. – K. : Vyshcha shkola, 2003. – 465 s.

7. Navalna M. I. Dynamika leksykonu ukrainskoi periodyky pochatku KhKhI st. : [monohrafi ia] / M. I. Navalna. – K. Instytut ukrainskoi movy : Vydavnychyi dim Dmytra Burago, 2011. – 328 s.

8. Ponomariv O. D. Stylistyka suchasnoi ukrainskoi movy : Pidruchnyk / O. D. Ponomariv. – K. : Lybid, 1993. – 248 s.

9. Suchasna ukrainska literaturna mova : leksyka i frazeolohiia / za zah. red. akad. AN URSR I. K. Bilodida. – K. : Nauk. dumka, 1973. – 439 s.

10. Slovnyk ukrainskoi movy : v 11 tomakh / za red. I. K. Bilodida / Instytut movoznavstva AN URSR. – K. : Naukova dumka, 1970–1980 rr.

11. Ukrainska mova : Entsyklopediia / Redkol. : V. M. Rusanivskyi (spivholova), O. O. Taranenko (spivholova), M. P. Ziabliuk ta in. – [2-he vyd., vypr. i dop.]. – K. : Vydavnytstvo «Ukrainska entsyklopediia» im. M. P. Bazhana, 2004. – 824 s.

Біографія автора

Tatiana Panchenko

аспірант кафедри документознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Опубліковано
2018-04-03
Розділ
РОЗДІЛ ІІІ. ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА