НОВІ ВИЯВИ СУБСТАНДАРТНОЇ ЛЕКСИКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

  • Tetiana Levchenko
Ключові слова: жаргонна лексика, мова преси, лексико- граматичні та функціонально-стилістичні вияви, тематичні групи жаргонної лексики

Анотація

У статті проаналізовано функціонально-стилістичні вияви жаргонної лексики в ЗМІ на структурно-семантичному рівні; простежено шляхи входження жаргонної лексики до системи сучасної української мови; тематично диференційовано жаргонну лексику в засобах масової інформації. Виявлено жаргонні лексико-тематичні групи в мові друкованих засобів масової інформації, установлено функціональне навантаження жаргонізованих одиниць та факторів, що впливають на актуалізацію іманентних собливостей жаргонної лексики. Встановлено, що уживання жаргонізмів є засобом стилізації неофіційного, а то й фамільярного спілкування. Використання жаргонізованої розмовної мови на сторінках української періодики слугує для привернення уваги читача. Використання нелітературної розмовної лексики в мові публіцистики початку ХХІ ст. є одним із важливих її компонентів. Ця лексика виконує оцінну та експресивну функції, сприяє реалізації принципу діалогічного мовлення, тобто контактовстановлення з читачем, оскільки вживання цих слів є засобом стилізації неофіційного, невимушеного спілкування. Стилістично знижена лексика привертає увагу споживача інформації, хоч автори в такий спосіб іноді й порушують загальновизнані етично-моральні норми.

Посилання

1. Beregovskaia E. M. Molodezhnyi sleng : formirovanie i funktsionirovanie / E. М. Beregovskaia // Voprosy iazykoznaniia. – 1996. – № 3. – S. 32–41.

2. Mitrofanov E. V., Nikitina T. G. Molodezhnyi sleng : Opyt slovaria / E. V. Mitrofanov, T. G. Nikitina. – M., 1994.

3. Mokienko V. M., Nikitina T. G. Bolshoi slovar russkogo zhargona / V. M. Mokienko, T. G. Nikitina. – SPb. : Norint, 2000. – 720 s.

4. Navalna M. I. Dynamika leksykonu ukrainskoi periodyky pochatku XXI st. : [monohrafi ia] / M. I. Navalna. – K., Instytut ukrainskoi movy; Vydavnychyi dim Dmytra Buraho, 2011. – 328 s.

5. Nikolashyna T. Zoomorfi zmy v zharhonno-slenhovii komunikatsii / T. Nikolashyna // http // revistas.ucm.es /fl l /15781763 articulos / ESLC 0808110125A.PDF.

6. Stavytska L. Problemy vyvchennia zharhonnoi leksyky : Sotsiolinhvistychnyi aspekt / Lesia Stavytska // Ukrainska mova. – 2001. – № 1. – S. 55–68.

7. Stavytska L. Ukrainskyi zharhon. Slovnyk : Mistyt blyzko 4070 sliv i ponad 700 stiikykh slovospoluchen / Lesia Stavytska. – K. : Krytyka, 2005. – 496 s.

8. Taranenko O. O. Kolokvializatsiia, substandartyzatsiia ta vulharyzatsiia yak kharakterni yavyshcha stylistyky suchasnoi ukrainskoi movy (z kintsia 1980-kh rr.) / O. O. Taranenko // Movoznavstvo. – 2002. – № 4–5. – S. 33–39.

9. Tretiak N. V. Zharhonna leksyka v drukovanykh ZMI (nominatyvno-ekspresyvna funktsiia) : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. fi lol. nauk : 10.02.01 «Ukrainska mova» / N. V. Tretiak. – K., 2008. – 20 s.

10. Ukrainska mova : Entsyklopediia / [Redkol. : Rusanivskyi V. M. (spivholova), Taranenko O. O. (spivholova), Ziabliuk M. P. ta in]. – 3-tie vyd., zi zminamy i dop. – K.: Vyd-vo «Ukr. entsykl.» im. M. P. Bazhana, 2007. – 856 s.

11. Shevchenko L. I. Kontsepty teorii intelektualizatsii literaturnoi movy v konteksti rozvytku styliu masovoi informatsii / L. I. Shevchenko // Stylistyka ukrainskoi literaturnoi movy : dyferentsialna diahnostyka tekstu. – K., 2004. – S. 68–81.

12. Shchur I. I. Ukrainomovnyi kompiuternyi slenh : formuvannia i funktsionuvannia : dys. kandydata fi lol. nauk : 10.02.01 / Shchur Iryna Ihorivna. – K., 2006. – 245 s.

Біографія автора

Tetiana Levchenko

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української лінгвістики та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Опубліковано
2018-04-03
Розділ
РОЗДІЛ ІІІ. ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА