ДОКУМЕНТНА ЛІНГВІСТИКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ У СУЧАСНОМУ ПРИКЛАДНОМУ МОВОЗНАВСТВІ

  • Svitlana Grushko
Ключові слова: документна лінгвістика, науково-технічна інформація, мовознавство, документ

Анотація

Дослідження документної лінгвістики науково-технічного спрямування у сучасному прикладному мовознавстві належать до найбільш актуальних, адже науково-технічний обмін інформацією в умовах глобального світу є важливою складовою розвитку будь-якої країни. Мета запропонованої статті полягає у визначенні проблем і завдань документної лінгвістики науково-технічного спрямування як специфічної галузі лінгвістичного знання. Ця дисципліна формується на перетині мовознавства (у першу чергу в термінологічній площині та в аспекті проблем перекладу), документознавства в їх теоретичному і практичному аспектах. Крім функції носія соціальної інформації, науково-технічна документна інформація передбачає наявність особливого семантичного (смислового) навантаження в певній науково-технічній сфері, яка передається дискретно. Повідомлення має знакову природу, становить собою закодований текст, вимагає знання специфічної лексики та термінології. Отже, документна лінгвістика потребує подальшого концептуального уточнення та адаптації вихідних понять, розроблюваних у традиційних напрямках лінгвістичних теоретичних і прикладних знань.

Посилання

1. Bezdrabko V. Terminosystemy dokumentoznavstva: normatyvna baza / V. Bezdrabko // Visnyk Knyzhkovoi palaty. – 2005. – № 9. – S. 23–25.

2. Vodolazka S. Linhvistschni osnovy dokumentoznavstva: kurs lektsiy / S. Vodolazka. – K., 2007. – 208 s.

3. Kisluk K. Spesialne dokumentoznavstvo / K. Kisluk. – K., «Kondor», 2011. – 192 s.

4. Kochrgan M. Vstup do movoznavstva: Pidruchnik dla studentiv / M. Kochergan. – K.: «Academia», 2001. – 368 s.

Біографія автора

Svitlana Grushko

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики
Південноукраїнський національний педагогічний університет іменi К. Д. Ушинського (м. Одеса)

Опубліковано
2018-04-03
Розділ
РОЗДІЛ ІІІ. ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА