СЛОВОТВІРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛЕКСЕМ НА ПОЗНАЧЕННЯ НЕГАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ У МОВІ ДРУКОВАНИХ ЗМІ

  • Yuliia Kaluzhynska
Ключові слова: масова інформація, мовна норма, категорія експресивності, префікси, суфікси, новотвори

Анотація

У статті проаналізовано використання суфіксів та префіксів з метою надання словам негативного відтінку. З᾿ясовано, що деякі префікси, як наприклад анти-, де-, квазі- та псевдо- мають чітке негативне маркування, а отже і слова, утворені з їх допомогою матимуть негативну оцінку. А от префікси нью-, нео-, про- хоч і вважаються позитивними, та вживання їх зі словами, що вже мають негативне забарвлення робить такі новотвори теж негативно маркованими. Визначено, що словотворення є одним із продуктивних способів надання текстам друкованої періодики емоційного забарвлення. Прагнучи в мовному плані наблизитись до читача, автори газетних статей сучасної друкованої періодики вдаються до різних засобів увиразнення мовлення. Одним із способів вплинути на читача є використання емоційної лексики, що має на меті сформувати в адресата певну оцінку на ті чи ті події та явища, що відбуваються в суспільстві. Зроблено висновок, що емоційну оцінку забезпечує та посилює вживання засобів словотвору, зокрема активне використання іншомовних префіксальних та суфіксальних морфем. Через низку екстралінгвальних факторів у мові друкованих мас-медіа спостерігається активне функціонування таких слів з негативною оцінкою.

Посилання

1. Zhovtobryux M. A. Mova ukrayinskoyi periodychnoyi presy (kinecz XIX – poch. XX st.). – K. : Naukova dumka, 1970. – 304 s.

2. Klymenko N. F., Karpilovska Ye. A., Kyslyuk L. P. Dynamichni procesy v suchasnomu ukrayinskomu leksykoni : Monografi ya. – K. : Vydavnychyj Dim Dmytra Burago, 2008. – 336 s.

3. Nepyjvoda N. F. Pidtekstova informaciya v suchasnych ZMI // Movni i konceptualni kartyny svitu. – Vy`p. 6. – Kn. 2. – K., 2002. – S. 62–68.

4. Ponomarev A. D. Leksyka grecheskogo proyisxozhdeniya v sovremennom yazyke : avtoref.dys. …kand. fi lol. nauk. – K., 1974.

5. Serbenska O. A. Innovaciyi u movi suchasnych ukrayinskychx mas-media // 125 rokiv Naukovogo tovarystva imeni Shevchenka : Zb. Nauk. Pr. i materialiv, prysvyachenyj yuvileyu tovarystva. – L`viv, 2001. – S. 158–177.

6. Styshov O. A. Ukrayinska leksyka kincya XX stolittya (na materiali movy zasobiv masovoyi informaciyi) : Monografi ya. – K. : Vyd. centr KNLU, 2003. – 388 s.

7. Yacymirska M. G. Mova gazetnoyi publicystyky // Zhurnalist Ukrayiny. – 1982. – № 9. – S. 38–40.

Біографія автора

Yuliia Kaluzhynska

аспірант, викладач кафедри документознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Опубліковано
2018-04-03
Розділ
РОЗДІЛ ІІІ. ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА