ГАЛУЗЕВА ТЕРМІНОЛОГІЧНА ЛЕКСИКА: ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ТА СТИЛІСТИЧНА РОЛЬ

  • Maryna Navalna
Ключові слова: термін, публіцистика, стилістична роль, позамовні чинники, детермінологізація, дифузні процеси

Анотація

У статті проаналізовано використання юридичної термінології, екологічної та біологічно-географічної термінологічної лексики і термінів психології, соціології та філософії в мові сучасних друкованих засобів масової інформації, визначено їхню стилістичну роль у публіцистиці. У мові української періодики початку ХХІ ст. розширюється тенденція до дедалі активнішого використання книжних слів, які здебільшого виконують номінативно-інформаційну функцію. Розширили своє функціонування в публіцистиці юридична термінологія, екологічна та біологічно-географічна термінологічна лексика і терміни психології, соціології та філософії. Слова-терміни і термінологічні словосполучення використовують як інформаційні видання, так і аналітичні масмедіа. Тенденцію до дедалі ширшого використання таких спеціальних одиниць спостерігаємо і у всеукраїнських виданнях, і в регіональній періодиці.

Посилання

1. Yermolenko S. Y. Narysy z ukrainskoi slovesnosti / S. Y. Yermolenko. – K. : Dovira, 1999. – 431 s.

2. Zhyryk O. A. Stylistychna transpozytsiia terminolohichnoi leksyky v suchasnii ukrainskii movi (kodyfi kovanyi aspekt) : dys. … kandydata fi lol. nauk : 10.02.01 / Zhyryk Olha Anatoliivna. – Ternopil, 2007. – 274 s.

3. Kyiak T. R. Problema linhvistychnoho uporiadkuvannia terminolohii / Т. R. Kyiak // Ukrainska terminolohiia i suchasnist : zb. nauk. pr. Vyp. VI / [vidp. red. L. О. Symonenko]. – K. : KNEU, 2005. – S. 13–17.

4. Klymenko N. F. Dynamichni protsesy v suchasnomu ukrainskomu leksykoni / N. F. Klymenko, Y. A. Karpilovska, L. P. Kysliuk : [monohrafi ia]. – K. : Vydavnychyi Dim Dmytra Buraho, 2008. – 336 s.

5. Nepyivoda N. F. Mova ukrainskoi naukovoi tekhnichnoi literatury (funktsionalno-stylistychnyi aspekt) : dys. ...doktora fi lol. nauk : 10.02.01 / Nepyivoda Nataliia Fedorivna. – K., 1997. – 421 s.

6. Ovseichyk S. V. Formuvannia ukrainskoi ekolohichnoi terminolohii : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. fi lol. nauk : spets. 10.02.01 / S. V. Ovseichyk. – K., 2006. – 21 s.

7. Panko T. І. Teoretychni zasady ukrainskoho terminotvorennia / Т. І. Panko // Naukovo-tekhnichne slovo : Biuleten vydavnychoterminolohichnoi komisii Lvivskoho politekhnichnoho instytutu. – 1992. – № 1. – S. 3–9.

8. Symonenko L. Ukrainska naukova terminolohiia: stan i perspektyvy rozvytku / Liudmyla Symonenko // Ukrainska terminolohiia i suchasnist : Zb. nauk. prats. Vyp. IV / [vidp. red. L. O. Symonenko]. – K. : KNEU, 2001. – S. 3–8.

9. Termin i khudozhnie slovo // Naukovo-tekhnichnyi prohres i mova. – K. : Nauk. dumka, 1978. – S. 137–149.

Dictionaries

10. Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy / [uklad. i holov. red. V. T. Busel]. – K. : VTF «Perun», 2002. – 1440 s.

11. Slovnyk inshomovnykh sliv / [za red. chl.-kor. AN URSR O. S. Melnychuka]. – K. : Holovna redaktsiia URE, 1975. – 775 s.

Біографія автора

Maryna Navalna

доктор філологічних наук, професор кафедри документознавстваДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Опубліковано
2018-04-03
Розділ
РОЗДІЛ ІІІ. ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА