ОСВІТНІ ПОСЛУГИ В АВСТРІЇ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

  • Sabina Kotsur
Ключові слова: система освітніх послуг Австрії, навчальні заклади Австрії, коледжі, гімназії вищого ступеня, університети, вищі школи та вищі спеціальні школи, освіта Австрії

Анотація

У статті представлено результати аналізу сучасної системи освіти Австрії, яка має чотириступеневу структуру: початкова (Primarstufe), двоступенева середня (Sekundarstufe und Sekundarstufe II), післядипломна та вища освіта (Postsekundäre-und Tertiärstufe). У науковій розробці зазначається, що керівним органом з питань управління середніми навчальними закладами покладено на провінційні комітети освіти, вищим органом австрійських середніх навчально-освітніх закладів є Федеральне Міністерство освіти та культури (das Bundesministerium für Bildung); для вищих навчальних закладів Австрії всіх типів власності (державних, приватних) керівним органом управління є Федеральне Міністерство науки, дослідів і економіки (das Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und

Wirtschaft). На основі наявної джерельної бази проаналізовано окремі аспекти освітньої системи Австрії в контексті сучасного розвитку суспільства. Також розглянуто процеси реформування державного управлення сферою освітніх послуг Австрії. Узагальнено позитивний досвід австрійських вищих навчальних закладів.

Посилання

1. Dzevytska L. S. Systema osvity Avstriyi: realiyi sohodennya [higher education system in Austria: modern state of the art] / L. S. Dzevyts’ka // Vyshcha shkola, 2013, № 10, pp. 65-80.

2. Martsynkivskyi I. B. Vyshee obrazovanie: Politika razvitykh stran kapitalisma [politics of developed capitalist countries] / I. B. Martsynkivskyi // Sovetskay pedagogika, 1988, № 6, pp. 123–129.

3. Sysoyeva S. O. Osvitni systemy krayin Yevropeyskoho Soyuzu: zahalna kharakterystyka: navchalnyy posibnyk [the education system of EU countries] / S. O. Sysoyeva, T. Y. Krystopchuk, Kyyivs’kyy universytet imeni Borysa Hrinchenka, Rivne: Ovid, 2012, 352 p.

4. Altrichter H. Lehrerbildung an Österreichs Universitäten / H. Altrichter. – Zeitschrift für Hochschuldidaktik, Nr. 5, 1981, pp. 197–206.

5. Bundesgesetz uber die Organisation der Universitaten und ihre Studien (Universitatsgesetz 2002 – UG). – Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift fur Universitatsgesetz 2002). Bundesgesetzblatt fur die Republik Osterreich, ausgegeben am 9. August, 2002 – Jg. 2002, № 120, pp. 1267-1333.

6. Satzung der Johannes Kepler Universitat Linz. Habilitationsverfahren einschlieBlich Sonderbestimmungen fur Habilitationsverfahren der Medizinischen Fakultat». – [WWW page]. – Internet access: http://www.jku.at/Rechtsabteilung/content/e6696/e6617/e6606/STHabilitations verfahren_MTB21_140515_ger.pdf]. – Screen title.

7. Satzung der Universitat Mozarteum. Habilitationsrichtlinien. – [WWW page]. – Internet access: ttps://www.moz.ac.at/files/pdf/fofoe/ff_habilitationsrichtlinie n.pdf. – Screen title. Satzung der Alpen-Adria-Universitat 8. Klagenfurt. Teil C: Verfahrensbestimmungen. – [WWW page]. – Internet access: http:// www.uni-klu.ac.at/ rechtabt/ downloads/Satzung_Teil_C.pdf. – Screen title.

9. Satzung der Universitat Wien. – [WWW page]. – Internet access: http://satzung.univie.ac.at/home. – Screen title/

Біографія автора

Sabina Kotsur

аспірант кафедри педагогіки
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди»
Україна, м. Переяслав-Хмельницький

Опубліковано
2018-04-03
Розділ
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ, ПРОГРАМИ ТА НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ У СУЧАСНОМУ УНІВЕ