АРХІВНІ ДОКУМЕНТИ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ЦІННІСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ 1920–1930-х рр.

  • Oksana Tarapon
Ключові слова: архівні документи, ЦДАГО України, радянські цінності, ідеологічна пропаганда

Анотація

У даній статті на прикладі документів Центрального державного архіву громадських об’єднань України розглянуто джерелознавчий аспект проблеми ціннісних орієнтирів у Радянській Україні 1920–1930-х рр. Архівні матеріали виступають цінним джерелом вивчення змісту політико-ідеологічної пропаганди в Україні, формування шкали політичних і загальнолюдських цінностей та методів їх поширення серед населення. Офіційні документи радянських органів влади України показують засоби популяризації радянської політики, формування та поширення в Україні конкретних ідеологічних стереотипів. Підтверджують, що руйнування основ моралі суспільства викликало поширення соціальних проблем, злочинності та бюрократії.

Посилання

1. Sotsiolohiia: Navch. posib. / Za red. S.O. Makeieva. – 4-te vyd., pererob. i dop. – K.: T-vo «Znannia», KOO, 2008. – 566 s.

2. Sotsiolohiia: Pidruchnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv / Za red. V.H. Horodianenka. – K.: Vydavnychyi tsentr «Akademiia», 2005. – 560 s.

3. TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 20, spr. 302. – 95 ark.

4. TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 20, spr. 318. – 195 ark.

5. TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 20, spr. 346. – 129 ark.

6. TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 20, spr. 335. – 179 ark.

7. TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 20, spr. 748. – 244 ark.

8. TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 20, spr. 1447. – 76 ark.

9. TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 20, spr. 1772. – 121 ark.

10. TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 20, spr. 1848. – 81 ark.

11. TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 20, spr. 2002. – 152 ark.

12. TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 20, spr. 2011. – 66 ark.

13. TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 20, spr. 2260. – 133 ark.

14. TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 20, spr. 2272. – 115 ark.

15. TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 20, spr. 2492. – 145 ark.

16. TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 20, spr. 2949. – 36 ark.

17. TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 20, spr. 3099. – 49 ark.

18. TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 20, spr. 3103. – 67 ark.

19. TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 20, spr. 4193. – 66 ark.

20. TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 20, spr. 4212. – 77 ark.

21. TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 20, spr. 5310. – 106 ark.

22. TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 20, spr. 6215. – 41 ark.

23. TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 20, spr. 6232. – 116 ark.

24. TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 20, spr. 6432. – 203 ark.

25. TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 20, spr. 6438. – 162 ark.

26. TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 20, spr. 6456. – 31 ark.

Біографія автора

Oksana Tarapon

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Опубліковано
2018-04-03
Розділ
РОЗДІЛ ІІ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ТА АРХІВОЗНАВСТВА