ОПИСИ МОНАСТИРІВ ХVIII – ПОЧАТКУ ХХ ст. ЯК ІСТОРИЧНІ ДОКУМЕНТИ

  • Oksana Lastovska
Ключові слова: документ, опис, монастир, чернецтво, церква, архів, публікація

Анотація

У статті розглядаються можливості вивчення і введення до наукового обігу достатньо широкого комплексу джерел – описів українських мон астирів, що створювалися із середини ХVIII до початкуХХ ст. У цих документах зберігається значна кількість інформації, ще не введеної до наукового обігу: історичної, статистичної, юридичної, економічної, біографічної, краєзнавчої, етнографічної тощо.

Посилання

1. Instytut rukopysu Centralnoi naukovoi biblioteky im. Vernadskogo. – F. II. – № 2632. – Ark. 2–3 zv.

2. Lastovska O. Istorija Kyevo-Sofi jskogo monastyria, opysana u 1760-h rr. / О. Lastovska // Bolhovitinovskyi schchorichnyk 2013/2014. – К., 2015. – S. 270–275.

3. Marynovsky Yu. Cherkaska mynuvshyna / Yu. Marynovsky. – Cherkasy, 1997. – Кn. 1. – 208 s.

Біографія автора

Oksana Lastovska

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Національний заповідник «Софія Київська»

Опубліковано
2018-04-03
Розділ
РОЗДІЛ ІІ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ТА АРХІВОЗНАВСТВА