ТРАКТУВАННЯ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ЯК НАУКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

  • Victoriia Stepanenko
Ключові слова: документознавство, документаційна діяльність, історія, структура документознавства

Анотація

У статті розглядається історичний аспект розвитку документознавства як самостійного напрямку наукової діяльності; проаналізовано наукові праці дослідників щодо структури документознавства. Оцінка розвитку документознавства в Україні дала можливість зробити висновок, що загальне документознавство як сукупність знань про документ та наукова дисципліна, природно, перебуває на стадії свого формування й еволюції. Тому цілком зрозуміло, що мають право на існування та обговорення різні підходи дослідників даної галузі до визначення структури комплексної системи знань про документ.

Посилання

1. Bezdrabko V.V. Pol Otle i nauka pro document / V.V. Bezdrabko // Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informolohiia. – 2007. – № 4. – S. 6–10.

2. Kuleshov S.H. Dokumentoznavstvo: Istoriia. Teoretychni osnovy / S.H. Kuleshov; UDNDIASD, DAKKIM. – K., 2000. – 162 s.

3. Kushnarenko N.N. Dokumentovedenye: Uchebnyk. – 3-e yzd., ster. / N.N. Kushnarenko. – K.: «Znannia», KOO, 2001. – 460 s.

4. Larkov N.S. Dokumentovedenye: Ucheb. posob. dlia vuzov / N.S. Larkov. – M.: AST: Vostok – Zapad, 2006. – 432 s.

5. Otle P. Trudy po byblyotekovedenyiu. Rukovodstvo dlia obshchestvennykh byblyotek. Orhanyzatsyia umstvennoho truda. Rukovodstvo k admynystryrovanyiu. Praktycheskoe posobye / P. Otle. – M.: «Lyberyia», 2002. – 232 s.

6. Slobodianyk M. Struktura suchasnoho dokumentoznavstva / M. Slobodianyk // Visnyk Knyzhkovoi palaty. – 2003. – № 4. – S. 18–21.

7. Shvetsova-Vodka H. Opredelenye obkta y predmeta dokumentovedenyia / H. Shvetsova-Vodka // NTB. – 2008. – № 4. – S. 30–43.

Біографія автора

Victoriia Stepanenko

викладач кафедри документознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Опубліковано
2018-04-03
Розділ
РОЗДІЛ І. ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА. БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА