ПОНЯТТЯ ДОВІДКОВО- ІНФОРМАЦІЙНОГО ФОНДУ АРХІВУ

  • Inna Demuz
Ключові слова: довідково-інформаційний фонд, служба науково- технічної інформації, архівна справа, державні архівні установи України, довідково-інформаційне обслуговування, довідково-пошуковий апарат, первинні та вторинні джерела інформації

Анотація

У статті з’ясовано призначення служб науково-технічної інформації та довідково-інформаційних фондів, які забезпечують практичну діяльність у галузі архівної справи та документознавства. Подано тлумачення терміну «довідково-інформаційний фонд», а також дотичних до нього понять: «довідково-інформаційне обслуговування», «довідково-пошуковий апарат» тощо. Проаналізовано склад, завдання і функції довідково-інформаційного фонду архіву, порядок його комплектування, обліку та користування. Розглянуто зреалізоване протягом 2010–2011 рр. дослідження про служби науково-технічної інформації державних архівних установ України, що засвідчило практику функціонування довідково-інформаційних фондів, зокрема, специфіку формування фондів, довідково-пошукового апарату, форм і методів інформаційної діяльності служб науково-технічної інформації та бібліотек (бібліотечних фондів) державних архівних установ України. У результаті цього експерименту встановлено, що функціонування довідково-інформаційних фондів в окремих архівах не завжди відповідає необхідному рівню, тому потребує заходів щодо вдосконалення.

Посилання

1. Dobko T. Dovidkovo-bibliohrafi chna diialnist naukovykh bibliotek Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy: stanovlennia ta rozvytok (ХХ st. – pershe desiatylittia ХХI st.) / Tetiana Dobko; vid. red. O.S. Onyshchenko; NAN Ukrainy. Nats. biblioteka Ukrainy im. V.I. Vernadskoho. – K., 2013. – 376 s.

2. Informatsiini resursy. Slovnyk zakonodavchoi ta standartyzovanoi terminolohii / NAPN Ukrainy; Derzh. nauk.-ped. b-ka Ukrainy im. V.O. Sukhomlynskoho; [uklad.: P.I. Rohova, Ia.O. Chepurenko, S.M. Zozulia, I.H. Lobanovska]. – K.: Nilan-LTD, 2012. – 283 s.

3. Maistrenko A.A. Naukove doslidzhennia «Sluzhby naukovotekhnichnoi informatsii derzhavnykh arkhivnykh ustanov Ukrainy: informatsiina, orhanizatsiina ta naukovo-metodychna diialnist»: khid, rezultaty, vysnovky / A.A. Maistrenko, R.V. Romanovskyi // Arkhivy Ukrainy. – 2012. – № 3. – S. 25–34.

4. Nykyforov A.Ie. Naukovo-tekhnichnyi prohres ta ekonomichne zrostannia / A.Ie. Nykyforov // Derzhavne rehuliuvannia ekonomiky. – K.: KNEU, 2004. – S. 166–209.

5. Novytskyi V.Ie. Tendentsii rozvytku ta innovatsiinoho rehuliuvannia rynkiv pratsi v hlobalnomu ta informatsiinomu seredovyshchi / V.Ie. Novytskyi, T.Ie. Miroshnychenko [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.ivveir.org.ua/NOVICKIY.doc. – Nazva z ekrana.

6. Odynoka L. Haluzeva systema naukovo-tekhnichnoi informatsii z arkhivnoi spravy ta dokumentoznavstva / L. Odynoka // Ukrainska arkhivna entsyklopediia / Derzhkomarkhiv Ukrainy, UNDIASD. – K., 2008. – S. 224.

7. Odynoka L. Haluzevyi tsentr naukovo-tekhnichnoi informatsii z arkhivnoi spravy ta dokumentoznavstva / L. Odynoka // Ukrainska arkhivna entsyklopediia / UNDIASD. – K., 2008. – S. 230.

8. Odynoka L. Informatsiino-bibliohrafi chna diialnist UNDIASD / L. Odynoka, R. Romanovskyi // Studii z arkhiv. spravy ta dokumentoznavstva. – 2004. – T. 12. – S. 34–39.

9. Ostapchuk Iu. Obgruntuvannia termina «dovidkovobibliohrafi chnyi aparat biblioteky» / Iu. Ostapchuk // Bibliotechnyi visnyk, 2009. – № 4. – S. 33–37.

10. Parkhomenko V.D. Informatsiina analityka u sferi naukovotekhnichnoi diialnosti / V.D. Parkhomenko, O.V. Parkhomenko. – K.: UkrINTEI, 2006. – 224 s.

11. Sluzhby naukovo-tekhnichnoi informatsii derzhavnykh arkhivnykh ustanov Ukrainy: informatsiina, orhanizatsiina ta naukovometodychna diialnist: metod. rekomendatsii / Derzh. arkhiv. sluzhba Ukrainy, UNDIASD; uklad.: S.S. Artamonova, A.A. Maistrenko, L.P. Odynoka, R.V. Romanovskyi. – K., 2012. – 34 s.

12. Chornyi A.I. Dovidkovo-informatsiinyi fond / A.I. Chornyi // Ukrainska radianska entsyklopediia [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://leksika.com.ua/18300305/ure/dovidkovo-informatsiyniy_fond.

Біографія автора

Inna Demuz

доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри документознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Опубліковано
2016-04-22
Розділ
РОЗДІЛ І. ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА. БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА