ФЕНОМЕН ДІАЛОГУ КУЛЬТУР У РЕЦЕПЦІЇ М. ЗЕРОВА

  • Valerii Bashmanivskyi
Ключові слова: діалог культур, комунікація, соціокультурний простір, феномен, рецепція, творчий доробок, текст, контекст, образ, ремінісценція, компетентність, толерантність

Анотація

У статті розглянуто проблему феномену діалогу культур у рецепції М. Зерова, з’ясовано специфіку ключових термінів, акцентовано увагу на творчому доробку письменника та науковця. У процесі проведеного аналізу зразків наукових студій та оригінальних творів М. Зерова було з’ясовано, що поет, перекладач, критик постійно наголошував на актуальності феномену діалогу культур, відстоював ідею піднесення національної культури до європейського рівня. Зазначено, що літературознавець М. Зеров презентував українському реципієнту твори давньогрецьких, давньоримських, французьких, польських, німецьких, англійських та інших майстрів слова, наголошуючи на необхідності активної творчої співпраці українських авторів з європейськими мистецькими колами.

Посилання

1. Batsevych F. S. Vārdnīca starpkultūru komunikācija [elektroniskais resurss] / F. S. Batsevych. – Access: terminy – mizhkult – komunikacii.wikidot.com/slo.

2. Zerov M. Strādā 2 Vols., V. 1 / M. Zerov. – K:. Dņepr, 1990. – 844 lpp.

3. Zerov M. Strādā 2 Vols., T. II / M. Zerov. – K:. Dņepr, 1990. – 601 lpp.

4. M. Zerov ukraiņu literatūra / apkopošana. M. Sulima; Pēc. M. Moskalenko. – K:. Izd Salome Pavlichko «pamati», 2002. – 1301 lpp.

5. Luchuk A. M. Zerov Tulkojumi no angļu / O. Luchuk // Word un laiku. – 1990. – № 10. – S.89 – 91.

6. R. Movchan Ukrainas modernisms no 1920: portrets vēsturiskā interjera / R. Movchan: Monogrāfi ja. – K: Izdevniecība «spalvas», 2008. – 544 lpp.

7. Sociālā fi lozofi ja: Short Collegiate Dictionary / Common. Ed. un veidā. V. P. Andrushchenko, M. I. Horlatch. – K: VMP «Rubicon», 1997. – 400 lpp.

8. Filozofi skā vārdnīca sociālā ziņā. Treškārt izdevums, papildināts. – H. «R.Y.F.», 2005. – 627 lpp.

Біографія автора

Valerii Bashmanivskyi

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри видавничої справи, редагування, основ
журналістики та філології ННІ філології та журналістики Житомирський державний університет імені Івана Франка

Опубліковано
2018-04-03
Розділ
РОЗДІЛ V. СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВИМІРИ СУСПІЛЬСТВА