ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

  • Maryna Karpovych
Ключові слова: вища школа, гіпертекст, електронна пошта, електронна поштаелектронні джерела, інформаційні технології, інформатизація, інформація

Анотація

У статті досліджується аспект сучасності інформаційних технологій, які стали невід’ємною частиною сучасного світу, вони значною мірою визначають подальший економічний та суспільний розвиток людства. В умовах сьогодення, революційних змін вимагає й система сучасного навчання. Інформаційні технології дають змогу педагогу краще подати матеріал, зробити його більш цікавим, швидко перевірити знання студентів та підвищити їх інтерес до навчання. Оскільки застарілі методи та засоби навчання не відповідають нинішнім вимогам, це спонукає викладачів до впровадження нових методів навчання. Отже, інформаційно-комунікаційні технології не тільки позитивно впливають на процес засвоєння навчального матеріалу, а й сприяють інтересу та зацікавленості в студентів не тільки до навчальної дисципліни, а і до навчання в цілому.

Посилання

1. Entsyklopediia osvity / Akad. ped. nauk Ukrainy; holovnyi red. V. H. Kremen. – K. : Khrinkom Inter, 2008. – 1040 s.

2. Koval T. I. Informatyka ta kompiuterna tekhnika. Kredytnomodulna orhanizatsiia informatsiino-kompiuternoho tsyklu dystsyplin: Navch.-metod. posib. – K.: Vyd. tsentr KNLU. 2007. – 96 s.

3. Koval T. I. Praktykum iz tsyklu dystsyplin «Informatsiini tekhnolohii v menedzhmenti» (Vykorystannia elektronnykh tablyts Excel dlia ekonomichnykh, statystychnykh ta fi nansovykh rozrakhunkiv): Navch. posib. dlia studentiv spetsialnosti «Menedzhment orhanizatsii». – K.: KNLU, 2004. – 158 s.

4. Morze N. V. Modeli efektyvnoho vykorystannia informatsiinokomunikatsiinykh ta dystantsiinykh tekhnolohii navchannia u vyshchomu navchalnomu zakladi [Elektronnyi resurs] / N. V. Morze, O. H. Hlazunova // Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia. – 2008. – № 2(6). – Rezhym dostupu do zhurn. : http://www.ime.edu-ua.net/em6/emg.html.

5. Tolkovыi slovar sovremennoi kompiuternoi leksyky / Sost. Drot V. L., Novykov F. A. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu – http://comp.vslovar.olg.ru/603.html

Біографія автора

Maryna Karpovych

викладач кафедри професійної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького ДПУ ім. Григорія Сковороди»

Опубліковано
2018-04-03
Розділ
РОЗДІЛ ІV. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАУКАХ ДОКУМЕНТНО- КОМУНІКАЦІЙНОГО ЦИКЛУ