СУЧАСНІ ТЕДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО МАРКЕТИНГУ

  • Pavlo Drok
Ключові слова: інформаційний маркетинг, маркетингові комунікації, ринок, попит, концепції маркетингу, ціноутворення, глобалізація, народне господарства, економічна структура

Анотація

У статті досліджено питання, які пов’язані з потребами суспільства у застосуванні інформаційного маркетингу. Особлива увага приділена розвитку інформаційних систем, маркетингової діяльності, її проблемам і перспективам як в Україні, так і у світі загалом.

Посилання

1. Yezhova L. F. Informacijny`j marketyng. – Navch. Posibnyk / Pid zag. red. Yezhovoyi L. F., 2002. – 506 s.

2. [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://www.cfi n.ru/ press/marketing/2000-4/01.shtml

3. Belyavcev M. I., Vorobjov V. N. Marketyngovyj menedzhment: Navch. posibnyk / Pid zag. red. M. I. Belyavceva, V. N. Vorobjova. – K: Centr navchalnoyi literatury, 2006. – 407 s.

4. Pavlenko A. F., Vojchak A. V. Marketyng Pidruchnyk – K.: KNEU, 2003. – 246 s.

5. Cygankova T. M. Suchasni modeli ta tendenciyi rozvytku strategichnogo marketyngu // Marketyng v Ukrayini. – 2004. – # 2. –S. 31–36.

6. Kotler F., Veronika Vong, Dzhon Sonders, Gary` Armstrong Osnovy marketinga, 4-e evropejskoe izdanie = Principles of Marketing: European Edition 4th. – M.: «Viliams», 2007. – S. 1200.

Біографія автора

Pavlo Drok

кандидат історичних наук, старший викладач кафедри документознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Опубліковано
2018-04-03
Розділ
РОЗДІЛ ІV. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАУКАХ ДОКУМЕНТНО- КОМУНІКАЦІЙНОГО ЦИКЛУ