ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КНИЖНИХ СЛІВ У ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ

  • Tatiana Panchenko
Ключові слова: книжна лексика, українська періодика, публіцистичний стиль, дифузні процеси, стилістична роль

Анотація

У статті досліджено тему вживання книжної лексики в українських публіцистичних текстах початку ХХІ століття. Розглянуто специфіку вживання книжних слів, описано способи її творення та визначено сферу вживання. З’ясовано, що книжна лексика властива офіційно-діловому та науковому стилям сучасної української мови, однак на початку ХХІ століття вона широко використовується у мові ЗМІ. Досліджено, що книжні слова зустрічаються в різних тематичних групах. Найчастіше їх використовують у статтях, у яких дається характеристика владі та її представникам, описуються політичні та події, що відбуваються в країні, а також у текстах, де окреслюються українсько-російські відносини та міжнародні відносини. У розвідці зроблено аналіз слів, що мають значення, що або підкреслює негативне ставлення автора до кого- чи чого-небудь, або надає тексту іронічного чи глузливого відтінку чи навпаки – піднесеності, урочистості чи пишномовності. Підсумовано, що питання вживання книжних слів у вітчизняних ЗМІ не вичерпане та потребує подальшого дослідження.

Посилання

1. Bybyk S. P. Slovnyk inshomovnykh sliv : tlumachennia, slovotvorennia ta slovovzhyvannia / S. P. Bybyk, H. M. Siuta; Za red.. S. Ia. Yermolenko. – Kharkiv : Folio, 2006. – 623 s.

2. Vzaemodiya usnih i pisemnih stiliv movi / [M. A. Zhovtobryuh, G. M. Kolesnik, K. V. Lenets ta in.]; pid zag. red. M. M. Pilinskogo. – Kiyiv : Naukova dumka, 1982. – 180 s.

3. Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy (z dod. i dopov.) / Uklad. i holov. red. V. T. Busel. – Kyiv, Irpin : VTF «Perun»,

2005. – 1728 s.

4. Dudyk P. S. Stylistyka ukrainskoi movy : Navchalnyi posibnyk / P. S. Dudyk. – K. : Vydavnychyi tsentr «Akademiia», 2005. – 368.

5. Klimenko N. F. Dinamichni protsesi v suchasnomu ukrayinskomu leksikoni : Monografi ya / N. F. Klimenko, E. A. Karpilovska, L. P. Kislyuk. – K. : Vidavnichiy dim Dmitra Burago, 2008. – 336 s.

6. Koval A. P. Praktychna stylistyka suchasnoi ukrainskoi movy / A. P. Koval. – K. : Vyshcha shkola, 1987. – 349 s.

7. Matsko L. I. Stylistyka ukrainskoi movy: pidruchnyk dlia studentiv fi lolohichnykh spetsialnostei vyshchykh navchalnykh zakladiv / L. I. Matsko, O. M. Sydorenko, O. M. Matsko. – K. : Vyshcha shkola, 2003. – 465 s.

8. Navalna M. I. Dynamika leksykonu ukrainskoi periodyky pochatku KhKhI st. : [monohrafi ia] / M. I. Navalna. – К., Instytut ukrainskoi movy : Vidavnichiy dim Dmitra Burago, 2011. – 328 s.

9. Ponomariv O. D. Stylistyka suchasnoi ukrainskoi movy : Pidruchnyk / O. D. Ponomariv. – K. : Lybid, 1993. – 248 s.

10. Slovnyk ukrainskoi movy : v 11 tomakh / za red. I. K. Bilodida / Instytut movoznavstva AN URSR. – K. : Naukova dumka, 1970–1980 rr.

11. Stishov O. A. Ukrayinska leksika kintsya XX stolittya (na materiali movi zasobiv masovoyi informatsiyi) : Monografi ya / O. A. Stishov. – K. : Vid. tsentr KNLU, 2003. – 388 s.

12. Ukrainska mova : Entsyklopediia / Redkol. : V. M. Rusanivskyi (spivholova), O. O. Taranenko (spivholova), M. P. Ziabliuk ta in. – [2-he vyd., vypr. i dop.]. – K. : Vydavnytstvo «Ukrainska entsyklopediia» im. M. P. Bazhana, 2004. – 824 s.

Біографія автора

Tatiana Panchenko

аспірант кафедри документознавства; ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Опубліковано
2018-04-03
Розділ
РОЗДІЛ ІІІ. ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА