СЕРІЯ «ІСТОРИЧНІ НАУКИ»

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Орлик Світлана Владиславівна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри суспільних наук, інформаційної та архівної справи, Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6280-9273 (головний редактор).

Куйбіда Віктор Віталійович,  доктор історичних наук, професор, декан факультету фізичного виховання Університету Григорія Сковороди в Переяславі, Україна. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5865-1306 (заступник головного редактора).

Зленко Алла Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри соціальних комунікацій, документознавства та інформаційної діяльності Університету Григорія Сковороди в Переяславі, Україна. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5586-3984 (відповідальний секретар).

Плужник Оксана Василівна, доктор філософії в галузі освіти/педагогіки, старший викладач кафедри соціальних комунікацій, документознавства та інформаційної діяльності Університету Григорія Сковороди в Переяславі, Україна. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8780-8288 (технічний секретар).

ВІДПОВІДАЛЬНІ РЕДАКТОРИ:

Куций Іван Петрович, доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Україна. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3556-1962.

Ніколаєв Микола Ілліч, доктор історичних наук, незалежний дослідник, Україна. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3994-1150.

Пасічник Наталя Олексіївна, доктор історичних наук, професор, доцент кафедри прикладної математики, статистики та економіки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Україна. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0923-9486

Ріжняк Ренат Ярославович, доктор історичних наук, професор, декан фізико-математичного факультету Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Україна. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1977-9048.

Січкаренко Галина Геннадіївна, доктор історичних наук, доцент, професор кафедри документознавства та інформаційної діяльності Державного університету телекомунікацій, Україна. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3292-4681.

Бойко-Гагарін Андрій Сергійович, кандидат історичних наук, доцент, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, Україна. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4610-3665.

Ісайкіна Олена Дмитрівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії та документознавства Національного авіаційного університету, Україна. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6370-7546.

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-РЕДАКЦІЙНА РАДА:

Казімянец Єлена Генріхівна, доктор гуманітарних наук, доцент, Литовська військова академія ім. генерала Йонаса Жямайтіса, Литва. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2639-7993.

Ятаутайте Ділета, доктор гуманітарних наук, доцент, Литовська військова академія ім. генерала Йонаса Жямайтіса, Литва. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4753-618X.

Меньшиков Володимир Васильович,  доктор соціологічних наук, професор Даугавпілського університету, Латвия. ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9988-8588.

 

СЕРІЯ «СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ»

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Коцур Віталій Вікторович, доктор історичних наук, професор, ректор Університету Григорія Сковороди в Переяславі, Україна. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6647-7678 (головний редактор)

Січкаренко Галина Геннадіївна, доктор історичних наук, доцент, професор кафедри документознавства та інформаційної діяльності Державного університету телекомунікацій, Україна. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3292-4681(заступник головного редактора)

Зленко Алла Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри соціальних комунікацій, документознавства та інформаційної діяльності Університету Григорія Сковороди в Переяславі, Україна. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5586-3984 (відповідальний секретар)

Плужник Оксана Василівна, доктор філософії в галузі освіта/педагогіка, старший викладач кафедри соціальних комунікацій, документознавства та інформаційної діяльності Університету Григорія Сковороди в Переяславі, Україна. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8780-8288 (технічний секретар)

Луцик Оксана Олександрівна, доктор філософії в галузі освіта/педагогіка, викладач кафедри соціальних комунікацій, документознавства та інформаційної діяльності Університету Григорія Сковороди в Переяславі, Україна. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1818-7366 (технічний секретар)

ВІДПОВІДАЛЬНІ РЕДАКТОРИ:

Палеха Юрій Іванович, кандидат історичних та культурологічних наук, професор, професор кафедри інформаційно-аналітичної діяльноcті та інформаційної бeзпeки Національного транспортного університету, Україна. ORCID : https://orcid.org/0000-0001-8060-8590

Ісайкіна Олена Дмитрівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії та документознавства Національного авіаційного університету, Україна. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6370-7546

Кулешов Сергій Георгійович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи Центральноукраїнського національного технічного університету, Україна. ORCID:https://orcid.org/0000-0003-1950-9651

Левченко Інна Миколаївна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики професійної підготовки Університету Григорія Сковороди в Переяславі, Україна. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9652-8755 

Коцур Віктор Петрович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії і культури України та спеціальних історичних дисциплін Університету Григорія Сковороди в Переяславі, Україна. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4968-4813

Бородієнко Олександра Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу забезпечення якості вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України, Україна. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9133-0344

Калужинська Юлія Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальних комунікацій, документознавства та інформаційної діяльності Університету Григорія Сковороди в Переяславі, Україна. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9787-2686

Скляренко Олеся Богданівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі, Україна. ORCID : https://orcid.org/0000-0003-3412-6560.

Гончаренко Олексій Миколайович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки Університету Григорія Сковороди в Переяславі, Україна. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8882-6397

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-РЕДАКЦІЙНА РАДА:

Казімянец Єлена Генріхівна, доктор гуманітарних наук, доцент, Литовська військова академія ім. генерала Йонаса Жямайтіса, Литва. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2639-7993

Ятаутайте Ділета, доктор гуманітарних наук, доцент, Литовська військова академія ім. генерала Йонаса Жямайтіса, Литва. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4753-618X

Меньшиков Володимир Васильович,  доктор соціологічних наук, професор Даугавпілського університету, Латвия. ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9988-8588